Please select your page

Међународни дан заштите животне средине - за лепши свет

Зивотна срединаИдући у сусрет Међународном дану заштите животне средине који се сваке године обележава 05.јуна, Покрајински заштитник грађана - омбудсман жели да укаже на чињеницу да је загађење животне средине изузетно велики проблем за цело човечанство, и да подстакне активност људи на очување човекове околине, те с тога и указујемо да морамо пазити на наше окружење, морамо учити најмлађе да од раног детињства науче да брину о здрављу природе, јер живимо у времену технологије и фабрика, услед којих је загађење ваздуха и воде на изузетно високом нивоу.

Важност заштите животне средине попримила је глобални карактер, па је самим тим дошло и до унапређења на идејном плану. Република Србија је у оквиру приступања Европској унији, учинила велике напоре у изради мера за заштиту животне средине, почев од државних па до локалних власти које издвајају средства за заштиту животне средине, израђују стратегије и акциони план, а који се у доброј мери и остварују. Такође, не треба занемарити ни активности бројних организација, које доприносе подизању свести грађана о важности очувања животне средине.

Универзалном декларацијом о правима човека са новим 31. чланом гласи: “Свако људско биће има право на одржавање еколошке равнотеже у својој животној средини, коју дели са свим осталим живим бићима, животињама и биљкама, чији је опстанак као јемство властитог опстанка и треба да буде осигуран”, те Покрајински заштитник грађана - омбудсман овим путем поздравља сваку акцију и позитивне кораке свих државних институција, али и сваког појединца у циљу очувања и побољшања животне средине, јер заштитом животне средине штитимо и сопствено здравље и здравље целог човечанства и будућих покољења.

За лепши свет посади један цвет