Please select your page

Međunarodni dan zaštite životne sredine - za lepši svet

Zivotna sredinaIdući u susret Međunarodnom danu zaštite životne sredine koji se svake godine obeležava 05.juna, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman želi da ukaže na činjenicu da je zagađenje životne sredine izuzetno veliki problem za celo čovečanstvo, i da podstakne aktivnost ljudi na očuvanje čovekove okoline, te s toga i ukazujemo da moramo paziti na naše okruženje, moramo učiti najmlađe da od ranog detinjstva nauče da brinu o zdravlju prirode, jer živimo u vremenu tehnologije i fabrika, usled kojih je zagađenje vazduha i vode na izuzetno visokom nivou.

Važnost zaštite životne sredine poprimila je globalni karakter, pa je samim tim došlo i do unapređenja na idejnom planu. Republika Srbija je u okviru pristupanja Evropskoj uniji, učinila velike napore u izradi mera za zaštitu životne sredine, počev od državnih pa do lokalnih vlasti koje izdvajaju sredstva za zaštitu životne sredine, izrađuju strategije i akcioni plan, a koji se u dobroj meri i ostvaruju. Takođe, ne treba zanemariti ni aktivnosti brojnih organizacija, koje doprinose podizanju svesti građana o važnosti očuvanja životne sredine.

Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka sa novim 31. članom glasi: “Svako ljudsko biće ima pravo na održavanje ekološke ravnoteže u svojoj životnoj sredini, koju deli sa svim ostalim živim bićima, životinjama i biljkama, čiji je opstanak kao jemstvo vlastitog opstanka i treba da bude osiguran”, te Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman ovim putem pozdravlja svaku akciju i pozitivne korake svih državnih institucija, ali i svakog pojedinca u cilju očuvanja i poboljšanja životne sredine, jer zaštitom životne sredine štitimo i sopstveno zdravlje i zdravlje celog čovečanstva i budućih pokoljenja.

Za lepši svet posadi jedan cvet