Please select your page

Odgovorno o govoru mržnje

Govor mrznje 2022Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja organizovao je danas, u Subotici, konferenciju o govoru mržnje.

Učesnike skupa pozdravio je Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotice i, u ime organizatora, Ivana Stevanović, direktorica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman.

Konferencija je privukla pažnju medija, studenata, istraživača,  pripadnika akademske zajednice i nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a govor mržnje je tematiziran iz različitih perspektiva – prava nacionalnih manjina, vršnjačkog nasilja, uloge nezavisnih institucija, krivične odgovornosti, građansko-pravne zaštite, javne i internet komunikacije, pozicije beskućnika, kao i iz perspektive mladih koji žive u multikulturalnim sredinama.

Na konferenciji je predstavljen i zbornik radova o govoru mržnje u kome se nalaze radovi dvadeset autora i autorki.  

Konferencija i zbornik predstavljaju nastavak kontinuiranog bavljenja Pokrajinskog ombudsmana problemima od velikog značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih prava.

Skupom o govoru mržnje Pokrajinski ombudsman je započeo seriju manifestacija kojima će obeležiti važan jubilej - dvadeset godina od donošenja odluke o osnivanju institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Govor mrznje 2022

Govor mrznje 2022