Please select your page

15. OKTOBAR – MEDjUNARODNI DAN ŽENA NA SELU

Konferencija Zene na selu 2021SEOSKE ŽENE – POKRETAČICE LOKALNOG RAZVOJA

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), organizovao je danas u Novom Sadu konferenciju povodom Međunarodnog dana žena na selu “Seoske žene – pokretačice lokalnog razvoja“.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili pokrajinski zaštitnik građana – ombdusman prof. dr Zoran Pavlović, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Milana Rikanović, šefica kancelarije UN WOMEN u Srbiji. Rad konferencije odvijao se u okviru dva panela – u prvom panelu učestvovale su predsednice ženskih udruženja - Mirjana Hemun iz udruženja žena Banstolka, Mira Kovačev iz Staparske ruže, Malina Stanojević iz udruženja Sačuvajmo selo, Marija Večanski iz Banatskog jagnjeta i Vukosava Tešanović iz Mitrovačke dobre bašte. One su, iz perspektive žena sa sela i članica seoskih ženskih udruženja, govorile o značaju i doprinosu udruženja ali i o izazovima sa kojima se suočavaju i održivosti udruženja. U drugom panelu učestvovali/le su predstavnici/ce institucija  - Slavoljub Arsenijević, v.d. podsekretara u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, Ljiljana Petrović, pomoćnica pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Jasmina Miljković, šefica Upravljačkog tela i načelnica Odeljenja za upravljanje IPARD programom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Stanislava Malić Gostović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, Saša Bilinović, v.d. načelnika Gradske uprave za privredu Novi Sad i Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra.

Konferencija je organizovana radi davanja podrške poboljšanju položaja seoskih žena kroz unapređenje okvira i mehanizama za ekonomsko osnaživanje. Na konferenciji se govorilo o temama poput doprinosa udruženja seoskih žena razvoju lokalne ekonomije, izazovima sa kojima se suočavaju u radu i finansiranju, ali i održivosti udruženja i merama za dugoročnu podršku njihovim aktivnostima. Cilj konferencije bio je da se kroz razmenu prakse i iskustava predstavnika/ca institucija i udruženja seoskih žena sagledaju mogućnosti za unapređenje njihovog položaja i utvrde moguće akcije.

Budući da je prepoznato da su žene na selu u nepovoljnom ekonomskom položaju (imaju manje šanse za održivo zapošljavanje, retko su vlasnice resursa poput zemlje, obradivog zemljišta i nepokretnosti, opterećene su poslovima u kući i domaćinstvu – predstavljaju nevidljivu radnu snagu, nemaju pristup informacijama o pravima i dostupnim vidovima podrške, informacionim tehnologijama), učesnici/ce konferecije bili su saglasni da je neophodno:

 - Pružati sistemsku, sinhronizovanu podršku od strane svih relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti kako bi se obezbedio adekvatan pristup uslugama u zajednici koje bi povećale njihove šanse na tržištu rada;

- Ponuditi nove programe koje će prepoznati potencijal žena na selu, (osim ručnih radova i pripreme hrane) jer praksa pokazuje da su žene na selu inovativne i uspešne preduzetnice ;

- Sprovoditi javne kampanje sa ciljem menjanja patrijarhalnih vrednosti i iskorenjivanja stereotipa u vezi sa ulogom žena u seoskim područjima;

- Osnaživati žene da se udružuju i podržavati rad udruženja od strane lokalnih samouprava;

- Sprovoditi kontinuirane edukacije žena na selu u cilju jačanja kapaciteta i znanja potrebnog da se pišu projekti – obezbediti pružanje mentorske podršku za pronalaženje načina za samoodrživost i finansiranje/opstanak rada udruženja i redovnih aktivnosti;

- Kontinuirano raditi na razvijanju programa samozapošljavanja ovih žena i pružati stručnu podršku ženama preduzetnicama;

- Lokalni programi podrške u poljoprivredi treba da budu kreirani tako da ciljaju i one grane kojima se pretežno bave žene;

- Pružati podršku udruženjima za pripremu nekih novih programa i konkurisanje za dobijanje podrške od nekih drugih donatora osim lokalnih samouprava ;

- Sprovoditi aktivnosti kojima se podstiče ostanak mladih na selu;

- Opredeliti sredstva u jasno prepoznate prioritete koje uzimaju u obzir potrebe žena koje žive i rade na selu;

Uspostaviti sistemsku podršku ženama u poljoprivredi i u ruralnom razvoju jer je to jedini način da promene budu održive i zaista doprenesu poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života na selu;

- Sprovoditi edukacije sa ciljem prepoznavanja potreba tržišta i izlaženje iz tradicionalne uloge žene. 

Konferencija Zene na selu 2021