Please select your page

15. ОКТОБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

Конференција Зене на селу 2021СЕОСКЕ ЖЕНЕ – ПОКРЕТАЧИЦЕ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

Покрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности, уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women), организовао је данас у Новом Саду конференцију поводом Међународног дана жена на селу “Сеоске жене – покретачице локалног развоја“.

У уводном делу присутнима су се обратили покрајински заштитник грађана – омбдусман проф. др Зоран Павловић, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и Милана Рикановић, шефица канцеларије UN WOMEN у Србији. Рад конференције одвијао се у оквиру два панела – у првом панелу учествовале су председнице женских удружења - Мирјана Хемун из удружења жена Банстолка, Мира Ковачев из Стапарске руже, Малина Станојевић из удружења Сачувајмо село, Марија Вечански из Банатског јагњета и Вукосава Тешановић из Митровачке добре баште. Оне су, из перспективе жена са села и чланица сеоских женских удружења, говориле о значају и доприносу удружења али и о изазовима са којима се суочавају и одрживости удружења. У другом панелу учествовали/ле су представници/це институција  - Славољуб Арсенијевић, в.д. подсекретара у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Љиљана Петровић, помоћница покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Јасмина Миљковић, шефица Управљачког тела и начелница Одељења за управљање ИПАРД програмом у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Станислава Малић Гостовић, директорка Завода за равноправност полова, Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за привреду Нови Сад и Радослава Аралица из Зрењанинског едукативног центра.

Конференција је организована ради давања подршке побољшању положаја сеоских жена кроз унапређење оквира и механизама за економско оснаживање. На конференцији се говорило о темама попут доприноса удружења сеоских жена развоју локалне економије, изазовима са којима се суочавају у раду и финансирању, али и одрживости удружења и мерама за дугорочну подршку њиховим активностима. Циљ конференције био је да се кроз размену праксе и искустава представника/ца институција и удружења сеоских жена сагледају могућности за унапређење њиховог положаја и утврде могуће акције.

Будући да је препознато да су жене на селу у неповољном економском положају (имају мање шансе за одрживо запошљавање, ретко су власнице ресурса попут земље, обрадивог земљишта и непокретности, оптерећене су пословима у кући и домаћинству – представљају невидљиву радну снагу, немају приступ информацијама о правима и доступним видовима подршке, информационим технологијама), учесници/це конфереције били су сагласни да је неопходно:

 - Пружати системску, синхронизовану подршку од стране свих релевантних институција, на свим нивоима власти како би се обезбедио адекватан приступ услугама у заједници које би повећале њихове шансе на тржишту рада;

- Понудити нове програме које ће препознати потенцијал жена на селу, (осим ручних радова и припреме хране) јер пракса показује да су жене на селу иновативне и успешне предузетнице ;

- Спроводити јавне кампање са циљем мењања патријархалних вредности и искорењивања стереотипа у вези са улогом жена у сеоским подручјима;

- Оснаживати жене да се удружују и подржавати рад удружења од стране локалних самоуправа;

- Спроводити континуиране едукације жена на селу у циљу јачања капацитета и знања потребног да се пишу пројекти – обезбедити пружање менторске подршку за проналажење начина за самоодрживост и финансирање/опстанак рада удружења и редовних активности;

- Континуирано радити на развијању програма самозапошљавања ових жена и пружати стручну подршку женама предузетницама;

- Локални програми подршке у пољопривреди треба да буду креирани тако да циљају и оне гране којима се претежно баве жене;

- Пружати подршку удружењима за припрему неких нових програма и конкурисање за добијање подршке од неких других донатора осим локалних самоуправа ;

- Спроводити активности којима се подстиче останак младих на селу;

- Определити средства у јасно препознате приоритете које узимају у обзир потребе жена које живе и раде на селу;

Успоставити системску подршку женама у пољопривреди и у руралном развоју јер је то једини начин да промене буду одрживе и заиста допренесу побољшању квалитета свакодневног живота на селу;

- Спроводити едукације са циљем препознавања потреба тржишта и излажење из традиционалне улоге жене. 

Конференција Зене на селу 2021