Please select your page

Без учитеља који се осећа уважено и поштовано, нема квалитетног образовања

Просветни раднициПандемија вируса корона унела је брзе, неочекиване и интензивне промене у образовно – васпитни систем, што је захтевало прилагођавања и ревизију дотадашњег начина предавања и рада васпитача, учитеља и наставника. Широм света, укључујући Републику Србију, просветни радници су, индивидуално или колективно, проналазили решења и створили деци и ученицима ново окружење и услове за континуирано учење и образовање. Уз мало времена за припрему у неизвесној и до сада непознатој ситуацији, у већини случајева ово је подразумевало измене и прилагођавање наставног плана и програма за реализацију путем интернета, телевизије и других средстава комуникације. Будући да су ове околности умногоме утицале на све учеснике образовно-васпитног система, а да су просветни радници у самом средишту овог процеса, квалитет њихивог рада зависи и од тога како се они осећају у овим улогама, да ли добијају одговарајућу помоћ и подршку надлежних институција/органа и могућности и начина сарадње са овим институцијама, родитељима и децом/ученицима.

Са жељом да Међународни дан просветних радника обележи на начин да пуну пажњу поклони просветним радницима и непосредно чује њихова мишљења, ставове, искуства и проблеме са којима се суочавају, Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас онлајн састанак са просветним радницима у АП Војводини. У уводном делу састанка, учесницима су се обратили покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић, заменик Покрајинског омбудсмана за права детета Милан Дакић и Драгана Ђурић, председница Националне асоцијације родитеља и наставника Србије.

Уз подршку представница НАРНС-а, на састанку којем је присуствовало двадесет просветних радника из 15 образовно-васпитних установа из АП Војводине, формулисани су закључци и предлози за унапређење положаја просветних радника у нашој земљи.

На састанку је констатовано да су услови рада током пандемије наметнули још више очекивања и оптерећење наставницима и да им је подршка и укљученост родитеља у овом периоду веома значила. Истовремено, недостатак техничких средстава за реализацију онлајн наставе, као и недостатак времена због других обавеза, представљају велики проблем и наставницима и родитељима. Истакнуто је да су измењене околности и настава на даљину произвели губитак у усвајању знања и градива код ученика и да је потребно ревидирати стандарде постигнућа и планирати компензаторне програме у наредном периоду. Оно што се показало добрим и корисним је употреба различитих медијских и техничких средстава у настави које није толико често, а могло је и требало је бити, по речима наставника, део редовних средстава наставе и пре периода пандемије. Закључено је да је непосредан контакт са ученицима у школи незаменљив и да је то оно што свима недостаје. На питање да ли и у којој мери познају концепт права детета, наставници су указали на то да постоји потреба да знају више, како они, тако и родитељи, будући да је утисак да се овај концепт не разуме довољно и погрешно доводи у везу са поспустљивим односом према деци и ученицима.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман, Зоран Павловић, користи и ову прилику да свим учитељима, наставницима и васпитачима честита Међународни дан просветних радника и да им захвали на труду и залагању да образовно - васпитни процес одрже „живим“ и продуктивним како би садашње и будуће генерације порджали у развоју и квалитетном образовању. Покрајински заштитник грађана - омбудсман жели да нагласи да су просветни радници један од најзначајнијих ресурса развоја заједнице и друштва у целини и позива доносиоце одлука и креаторе политика да предузму све неопходне кораке како би просветним радницима пружили осећај достојанства и уважености који заслужују.

Међународни дан учитеља обележава се петог октобра, а прогласиле су га Уједињене нације са циљем да се истакне улога учитеља у образовању и развоју деце и приницпи и препоруке о положају учитеља и наставника.