Please select your page

Bez učitelja koji se oseća uvaženo i poštovano, nema kvalitetnog obrazovanja

Prosvetni radniciPandemija virusa korona unela je brze, neočekivane i intenzivne promene u obrazovno – vaspitni sistem, što je zahtevalo prilagođavanja i reviziju dotadašnjeg načina predavanja i rada vaspitača, učitelja i nastavnika. Širom sveta, uključujući Republiku Srbiju, prosvetni radnici su, individualno ili kolektivno, pronalazili rešenja i stvorili deci i učenicima novo okruženje i uslove za kontinuirano učenje i obrazovanje. Uz malo vremena za pripremu u neizvesnoj i do sada nepoznatoj situaciji, u većini slučajeva ovo je podrazumevalo izmene i prilagođavanje nastavnog plana i programa za realizaciju putem interneta, televizije i drugih sredstava komunikacije. Budući da su ove okolnosti umnogome uticale na sve učesnike obrazovno-vaspitnog sistema, a da su prosvetni radnici u samom središtu ovog procesa, kvalitet njihivog rada zavisi i od toga kako se oni osećaju u ovim ulogama, da li dobijaju odgovarajuću pomoć i podršku nadležnih institucija/organa i mogućnosti i načina saradnje sa ovim institucijama, roditeljima i decom/učenicima.

Sa željom da Međunarodni dan prosvetnih radnika obeleži na način da punu pažnju pokloni prosvetnim radnicima i neposredno čuje njihova mišljenja, stavove, iskustva i probleme sa kojima se suočavaju, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je danas onlajn sastanak sa prosvetnim radnicima u AP Vojvodini. U uvodnom delu sastanka, učesnicima su se obratili pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, zamenik Pokrajinskog ombudsmana za prava deteta Milan Dakić i Dragana Djurić, predsednica Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije.

Uz podršku predstavnica NARNS-a, na sastanku kojem je prisustvovalo dvadeset prosvetnih radnika iz 15 obrazovno-vaspitnih ustanova iz AP Vojvodine, formulisani su zaključci i predlozi za unapređenje položaja prosvetnih radnika u našoj zemlji.

Na sastanku je konstatovano da su uslovi rada tokom pandemije nametnuli još više očekivanja i opterećenje nastavnicima i da im je podrška i uključenost roditelja u ovom periodu veoma značila. Istovremeno, nedostatak tehničkih sredstava za realizaciju onlajn nastave, kao i nedostatak vremena zbog drugih obaveza, predstavljaju veliki problem i nastavnicima i roditeljima. Istaknuto je da su izmenjene okolnosti i nastava na daljinu proizveli gubitak u usvajanju znanja i gradiva kod učenika i da je potrebno revidirati standarde postignuća i planirati kompenzatorne programe u narednom periodu. Ono što se pokazalo dobrim i korisnim je upotreba različitih medijskih i tehničkih sredstava u nastavi koje nije toliko često, a moglo je i trebalo je biti, po rečima nastavnika, deo redovnih sredstava nastave i pre perioda pandemije. Zaključeno je da je neposredan kontakt sa učenicima u školi nezamenljiv i da je to ono što svima nedostaje. Na pitanje da li i u kojoj meri poznaju koncept prava deteta, nastavnici su ukazali na to da postoji potreba da znaju više, kako oni, tako i roditelji, budući da je utisak da se ovaj koncept ne razume dovoljno i pogrešno dovodi u vezu sa pospustljivim odnosom prema deci i učenicima.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Zoran Pavlović, koristi i ovu priliku da svim učiteljima, nastavnicima i vaspitačima čestita Međunarodni dan prosvetnih radnika i da im zahvali na trudu i zalaganju da obrazovno - vaspitni proces održe „živim“ i produktivnim kako bi sadašnje i buduće generacije pordžali u razvoju i kvalitetnom obrazovanju. Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman želi da naglasi da su prosvetni radnici jedan od najznačajnijih resursa razvoja zajednice i društva u celini i poziva donosioce odluka i kreatore politika da preduzmu sve neophodne korake kako bi prosvetnim radnicima pružili osećaj dostojanstva i uvaženosti koji zaslužuju.

Međunarodni dan učitelja obeležava se petog oktobra, a proglasile su ga Ujedinjene nacije sa ciljem da se istakne uloga učitelja u obrazovanju i razvoju dece i prinicpi i preporuke o položaju učitelja i nastavnika.