Please select your page

Учешће Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана на Конференцији „Право детета на здраву животну средину“

Право детета на здраву животну срединуПокрајински заштитник грађана – омбудсман је дана 22.04.2021. године узео учешће на конференцији „Право детета на здраву животну средину“, а коју је на Дан планете Земље, организовао Центар за права детета.

Конференција је организована  у циљу представљања мишљења деце о остваривању њиховог права на здраву животну средину, размене искустава и доприноса креирању политика које подржавају живот деце у здравој животној средини.

У Конвенцији о правима детета нигде се не помиње право детета на здраву животну средину, али се у овом документу, по речима Милана Дакића, заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета, указује на важност образовања, чија се улога у стицању знања о животној средини, начинима њене заштите и унапређења не може потценити. Том приликом је подсетио  да је 2019.  године покрајинска скупштина усвојила Декларацију о заштити животне средине у АП Војводини, у којој се истиче да ће АП Војводина предузимати мере како би млади у процесу образовања стицали сазнања о заштити и  унапређивању животне средине, одрживом развоју, али и о изворима, узроцима и последицама загађивања животне средине.

Говорећи о улози Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, истакнуто је да омбудсман, као независан и самосталан орган АП Војводине, прати реализацију права детета на здраву животну средину и даје препоруке како да се то право унапреди.