Please select your page

Učešće Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana na Konferenciji „Pravo deteta na zdravu životnu sredinu“

Pravo deteta na zdravu životnu sredinuPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je dana 22.04.2021. godine uzeo učešće na konferenciji „Pravo deteta na zdravu životnu sredinu“, a koju je na Dan planete Zemlje, organizovao Centar za prava deteta.

Konferencija je organizovana  u cilju predstavljanja mišljenja dece o ostvarivanju njihovog prava na zdravu životnu sredinu, razmene iskustava i doprinosa kreiranju politika koje podržavaju život dece u zdravoj životnoj sredini.

U Konvenciji o pravima deteta nigde se ne pominje pravo deteta na zdravu životnu sredinu, ali se u ovom dokumentu, po rečima Milana Dakića, zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta, ukazuje na važnost obrazovanja, čija se uloga u sticanju znanja o životnoj sredini, načinima njene zaštite i unapređenja ne može potceniti. Tom prilikom je podsetio  da je 2019.  godine pokrajinska skupština usvojila Deklaraciju o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini, u kojoj se ističe da će AP Vojvodina preduzimati mere kako bi mladi u procesu obrazovanja sticali saznanja o zaštiti i  unapređivanju životne sredine, održivom razvoju, ali i o izvorima, uzrocima i posledicama zagađivanja životne sredine.

Govoreći o ulozi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, istaknuto je da ombudsman, kao nezavisan i samostalan organ AP Vojvodine, prati realizaciju prava deteta na zdravu životnu sredinu i daje preporuke kako da se to pravo unapredi.