Please select your page

Reproduktivno zdravlje muškaraca i mi

Reproduktivno zsravlje muškaracPrema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 48.7% stanovništva Republike Srbije čine muškarci. Kako su često nepravedno zanemareni u raspravama o reproduktivnom zdravlju, posebno kada su reproduktivna pitanja poput kontracepcije i neplodnosti shvaćena kao ženska, Pokrajinski ombudsman smatra da je od ogromnog značaja utvrditi potrebe i brige o reproduktivnom zdravlju muškaraca, jer i oni, poput žena, zahtevaju sveobuhvatne zdravstvene usluge u vezi sa reproduktivnim i seksualnim zdravljem.

Reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje predstavlja bitnu komponentu univerzalnog prava na najviši mogući standard telesnog i mentalnog zdravlja, kako je to definisano u Univerzalnoj dekleraciji o ljudskim pravima i u drugim međunarodnim konvencijama, deklaracijama i konsenzusima o ljudskim pravima. Društvo je dužno da o reproduktivnom zdravlju pojedinaca vodi adekvatnu brigu i da obezbedi edukaciju o polnosti i reprodukciji kao i dijagnostiku i lečenje različitih bolesti i poremećaja. Pristup uslugama zaštite i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja je ljudsko pravo koje bi trebalo da bude dostupno muškarcima i ženama. Iako su zaštita i očuvanje reproduktivnog zdravlja važni za sve uzrasne kategorije stanovništva, ipak su najvažniji u periodu psihofizičkog i polnog odrastanja, odnosno adolescencije, zbog čega je posebna pažnja bila posvećena upravo reproduktivnom zdravlju mladih muškaraca.

Na početku konferencije prisutnima se obratio pokrajinski zaštitnik građana prof. dr Zoran Pavlović, koji je podsetio na činjenicu da je, u demografskom smislu, za godinu dana naša zemlja ostala bez stanovništva veličine grada poput Bečeja. On je naglasio značaj zajedničkog, sinergijskog rada na poboljšanju reproduktivnog zdravlja i zaustavljanju negativnog prirodnog priraštaja, koje je jedno od najznačajnijih pitanja našeg opstanka. Negativni prirodni priraštaj i rađanje manje od 1,5 deteta po porodici kao i rastuća pojava sekundarnog steriliteta jasno ukazuje da je obrazovanje dece i mladih u ovoj oblasti kao nosilaca reprodukcije stanovništva u budućnosti nešto što zaslužuje veću brigu društva.  Izlaganje je započela  prof. dr Dušanka Dobanovački koja je  govorila o ulozi dečijeg urologa u zaštiti seksualnog zdravlja muške populacije i istakla  važnost multidisciplinarnog pristupa ovoj temi, neophodnost rada sa omladinom, roditeljima i organizacijama, ali i potrebu za kontinuiranom edukacijom lekara. Dr  Mirjana Štrbac, epidemiolog, imala je izlaganje na temu „Rano otkrivanje seksualno-prenosivih infekcija (SPI) i seksualno zdravlje muškaraca“. Ona je ukazala na značaj brze prevencije za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih i podsetila da oni mogu u okviru Centra za kontrolu i prevenciju bolesti na Institutu za javno zdravlje Vojvodine svakog radnog dana od 8 do 13 časova obaviti dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i sifilis (DPST). Doc. dr Snežana Ukropina, specijalista socijalne medicine,  pričala je o zdravstvenom vaspitanju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (aspekt muškog pola). Ona je upoznala prisutne sa trogodišnjim programom „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ koji se sprovodio u skoro 80 srednjih škola u AP Vojvodini. Ovaj program je uticao na odlaganje stupanja u seksualne odnose kao i na veće znanje o zaštiti seksualnog i reproduktivnog zdravlja dece koja su  učestvovala u njemu. Doc. dr Radmila Velicki, lekar specijalista higijene, govorila je o mediteranskoj ishrani i njenom (pozitivnom) uticaju na reproduktivno zdravlje muškaraca, dok je doc. dr Milka Popović, lekar specijalista higijene upoznala učesnike/ce sa dijetetskim suplementima u funkciji muškog zdravlja. Rezultate istraživanja o pristupu adolescenata informacijama o reproduktivnom i seksualnom zdravlju predstavila je dr Danijela Korać Mandić iz Novosadskog humanitarnog centra. Istraživanje je pokazalo da mladima nije dovoljno dostupna odgovarajuća podrška u razumevanju ove važne životne oblasti, da se o tome malo govori u školi, da su prisutni rodni stereotipi među mladima koji diktiraju rodne podele koje izlažu riziku dečake i devojčice.

Na kraju konferencije formulisani su zaključci:

- Rana dijagnostika i lečenje kongenitalnih anomalija reproduktivnih organa  muškaraca mogu da obezbede očuvanje fertilne funkcije u odraslom dobu muškarca;

- Kod mladih muškaraca  seksualno prenosive infekcije (SPI)   često ostaju neprepoznate te se ne primenjuje pravovremena terapija i lečenje;

- Dugotrajni upalni procesi utiču na oštećenje reproduktivnog sistema kod muškarca i iz tog razloga je neophodno edukovanje mladih o mogućnostima  prevencije SPI, kao i o njihovim posledicama;

- Neophodno je upoznavanje mladih sa efektima vakcine protiv HPV-a odnosno njenim značajem u prevenciji karcinoma;

- U očuvanju muškog reproduktivnog zdravlja važna je balansirana i optimalna ishrana uz podizanje  svesti o značaju funkcionalne ishrane;

- Upotreba  dijetetskih suplemenata koji su u funkciji muškog zdravlja je u porastu,  ali isti se mogu upotrebljavati samo u definisanim situacijama i uz konsultacije sa stručnim licima, te isti ne mogu  predstavljati zamenu za lekove;

- Neophodnost  kontinuiranog  obrazovanje lekara, pedijatara, školskih lekara i lekara koji se u svojoj praksi bave decom i adolescentima, i informisanje o savremenim stavovima za očuvanje fertiliteta muške populacije;

- Važno je uvesti seksualno obrazovanje u obrazovni sistem Srbije najkasnije do uzrasta 16 godina;

-  Zdravstveno vaspitanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju neizostavno treba da sadrži edukaciju o seksualnim i reproduktivnim pravima, rodnoj ravnopravnosti, značaju autonomnosti u donošenju seksualnih odluka, ali i pitanja koja se tiču stereotipa rodnih uloga, destigmatizacije i antidiskriminacije, u odnosu na sva lična svojstva, pa i u odnosu na pol i rod.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je današnju video-konferenciju „Reproduktivno zdravlje muškaraca“ u susret 11. julu, Svetskom danu stanovništva.