Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana posetio Dom za decu i omladinu „Vera Radivojević“ u Beloj Crkvi

Ombudsman u  poseti domu za decu i omladinu u  Beloj CrkviZamenik pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta Milan Dakić u petak, 29.03.2019. godine, sa saradnicama je posetio dom za decu i omladinu „Vera Radivojević” u Beloj Crkvi. Poseta ovom domu jedna je od redovnih aktivnosti u oblasti zaštite prava deteta tokom koje institucija Pokrajinskog zaštitnika građana stiče neposredan uvid u položaj dece i omladine smeštene u ustanovama socijalne zaštite.

Zamenik Milan Dakić je i ovom prilikom sa decom i mladima, zaposlenima u domu i direktorkom Marijom Maslać Živanović razgovarao o uslovima i okolnostima života i rada u ovom domu u kojem borave deca i mladi uzrasne grupe od 11-22 godine. Pokrajinski zaštitnik građana informisan je tokom razgovora o nivou zadovoljenja uzrasno - razvojnih potreba i stepenu pružanja podrške korisnicima. Posebna pažnja posvećena je razmatranju mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, a čiji uzroci jednim delom leže u nedostatku materijalnih sredstava, te manjku broja zaposlenih, pre svega stručnih radnika, zbog čega je otežano svakodnevno funkcionisanje doma. Direktorka Doma istakla je probleme koji ih okupiraju tokom poslednjih godina, uključujući mešovitu strukturu korisnika, prouzrokovanu sve većim brojem dece koji zahtevaju psihijatrijski tretman ili konstantan nadzor i negu stručnih radnika, kao i zdravstvenih radnika, a usled izvesnih višestrukih poremećaja u razvoju ili funkcionisanju.

Ono što Dom ''Vera Radivojević'' u Beloj Crkvi izdvaja od ostalih ustanova sa decu i omladinu na teritoriji AP Vojvodine je primena svojevrsnog bodovnog sistema, koji ima za cilj motivaciju dece i mladih za razvoj i unapređenje njihovih ličnih veština i vrednosti, a ostvarenje utvrđenih ciljeva donosi im i konkretne privilegije.

Istovremeno, važno je napomenuti i činjenicu da je nemali broj korisnika Doma veoma motivisan za učenje i visoko obrazovanje, kao i da su pojedinci korisnici različitih stipendija.

Pokrajinski zaštitnik građana će nakon obilaska svih ustanova za smeštaj dece i mladih na teritoriji Pokrajine, shodno objektivno sagledanoj situaciji, sačiniti izveštaj i dati preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti rukovodeći se, pre svega, najboljim interesom deteta.