Please select your page

Покрајински заштитник грађана посетио Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви

Омбудсман у  посети дому за децу и омладину у  Белој ЦрквиЗаменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић у петак, 29.03.2019. године, са сарадницама је посетио дом за децу и омладину „Вера Радивојевић” у Белој Цркви. Посета овом дому једна је од редовних активности у области заштите права детета током које институција Покрајинског заштитника грађана стиче непосредан увид у положај деце и омладине смештене у установама социјалне заштите.

Заменик Милан Дакић је и овом приликом са децом и младима, запосленима у дому и директорком Маријом Маслаћ Живановић разговарао о условима и околностима живота и рада у овом дому у којем бораве деца и млади узрасне групе од 11-22 године. Покрајински заштитник грађана информисан је током разговора о нивоу задовољења узрасно - развојних потреба и степену пружања подршке корисницима. Посебна пажња посвећена је разматрању многобројних проблема са којима се свакодневно суочавају, а чији узроци једним делом леже у недостатку материјалних средстава, те мањку броја запослених, пре свега стручних радника, због чега је отежано свакодневно функционисање дома. Директорка Дома истакла је проблеме који их окупирају током последњих година, укључујући мешовиту структуру корисника, проузроковану све већим бројем деце који захтевају психијатријски третман или константан надзор и негу стручних радника, као и здравствених радника, а услед извесних вишеструких поремећаја у развоју или функционисању.

Оно што Дом ''Вера Радивојевић'' у Белој Цркви издваја од осталих установа са децу и омладину на територији АП Војводине је примена својеврсног бодовног система, који има за циљ мотивацију деце и младих за развој и унапређење њихових личних вештина и вредности, а остварење утврђених циљева доноси им и конкретне привилегије.

Истовремено, важно је напоменути и чињеницу да је немали број корисника Дома веома мотивисан за учење и високо образовање, као и да су појединци корисници различитих стипендија.

Покрајински заштитник грађана ће након обиласка свих установа за смештај деце и младих на територији Покрајине, сходно објективно сагледаној ситуацији, сачинити извештај и дати препоруке за унапређење стања у овој области руководећи се, пре свега, најбољим интересом детета.