Please select your page

Омбудсман упозорио на неправилности у раду

Фото: ВестУ последње време велики број грађана се обраћао Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману са  притужбама на рад ЈВП „Воде Војводине“, а у вези са  обавезом плаћања накнаде за одводњавање.  Тим поводом је организован  састанак, на коме је представницима ЈВП „Воде Војводине“ указано на неправилности уочене у  решењима за накнаду одводњавања.

Превасходно је указано на чињеницу да грађани имају право да знају на који период се односе њихова дуговања и како је обрачуната камата, како би им се омогућило право да евентуално изјаве приговор застарелости. Покрајински омбудсман је става да грађани треба да оспоре износ старог дуга уколико сматрају да је он нетачно исказан и да у складу са тим поднесу писмени приговор ЈВП „Воде Војводине“ на обавештење о постојању старог дуга.

Грађани који сматрају да је решење о утврђивању накнаде за одводњавање за текући период донето на основу нетачних података (нетачно исказана површина, парцела и сл.) треба да изјаве  жалбу на исто и да нај тај начин заштите свој правни интерес.