Please select your page

Ombudsman upozorio na nepravilnosti u radu

Foto: VestU poslednje vreme veliki broj građana se obraćao Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu sa  pritužbama na rad JVP „Vode Vojvodine“, a u vezi sa  obavezom plaćanja naknade za odvodnjavanje.  Tim povodom je organizovan  sastanak, na kome je predstavnicima JVP „Vode Vojvodine“ ukazano na nepravilnosti uočene u  rešenjima za naknadu odvodnjavanja.

Prevashodno je ukazano na činjenicu da građani imaju pravo da znaju na koji period se odnose njihova dugovanja i kako je obračunata kamata, kako bi im se omogućilo pravo da eventualno izjave prigovor zastarelosti. Pokrajinski ombudsman je stava da građani treba da ospore iznos starog duga ukoliko smatraju da je on netačno iskazan i da u skladu sa tim podnesu pismeni prigovor JVP „Vode Vojvodine“ na obaveštenje o postojanju starog duga.

Građani koji smatraju da je rešenje o utvrđivanju naknade za odvodnjavanje za tekući period doneto na osnovu netačnih podataka (netačno iskazana površina, parcela i sl.) treba da izjave  žalbu na isto i da naj taj način zaštite svoj pravni interes.