Please select your page

Pokrajinski ombudsman u Vrbasu

Pin It

Pokrajinski ombudsman u Vrbasu - foto

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman posetom Opštini Vrbas nastavio je sa obilascima lokalnih samouprava u kojima nije ustanovljen lokalni ombudsman sa ciljem da se podstakne osnivanje ove institucije i stekne uvid u stanje ljudskih i u meri u kojoj je to moguće doprinese unapređenju njihove zaštite.

Pokrajinski ombudsman prof. dr Zoran Pavlović pozdravio je prisutne predstavnike lokalne samouprave, doma zdravlja, opšte bolnice, centra za socijalni rad i policijske stanice i ukazao na značaj osnivanja institucije lokalnog ombudsmana, kako u Vrbasu tako i u drugim lokalnim samoupravama u AP Vojvodini u kojima ona nije ustanovljena, a potrebno je kako bi svi građani i građanke pokrajine imali jednake institucionalne mogućnosti zaštite svojih prava.

Po rečima savetnika predsednika opštine Predraga Rojevića ideja Pokrajinskog zaštitnika građana o formiranju institucije lokalnog ombudsmana je podsticajna i već je razmatrana mogućnost njenog uvođenja u sistem lokalne samouprave. Ostalo je otvoreno pitanje da li će ove aktivnosti biti sprovedene samostalno ili u saradnji sa susednim opštinama.  

U razgovoru je pažnja učesnika bila je fokusirana na probleme u vezi sa pružanjem besplatne pravne pomoći, pružanjem zdravstvene zaštite i zaštitom prava pacijenata, ostvarivanjem prava nacionalnih manjina posebno vezano za službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina. Takođe, pažnja je bila posvećena pitanjima ostvarivanja prava deteta i učenika na ličnog pratioca, prava osoba sa invaliditetom, izbeglih i raseljenih lica, te postupanju i saradnji nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici.

Pored pokrajinskog ombudsmana, u razgovoru su učestvovali i njegovi zamenici Aniko Širkova, Janoš Oros i Snežana Knežević.