Please select your page

Покрајински омбудсман у Врбасу

Покрајински омбудсман у Врбасу - фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман посетом Општини Врбас наставио је са обиласцима локалних самоуправа у којима није установљен локални омбудсман са циљем да се подстакне оснивање ове институције и стекне увид у стање људских и у мери у којој је то могуће допринесе унапређењу њихове заштите.

Покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић поздравио је присутне представнике локалне самоуправе, дома здравља, опште болнице, центра за социјални рад и полицијске станице и указао на значај оснивања институције локалног омбудсмана, како у Врбасу тако и у другим локалним самоуправама у АП Војводини у којима она није установљена, а потребно је како би сви грађани и грађанке покрајине имали једнаке институционалне могућности заштите својих права.

По речима саветника председника општине Предрага Ројевића идеја Покрајинског заштитника грађана о формирању институције локалног омбудсмана је подстицајна и већ је разматрана могућност њеног увођења у систем локалне самоуправе. Остало је отворено питање да ли ће ове активности бити спроведене самостално или у сарадњи са суседним општинама.  

У разговору је пажња учесника била је фокусирана на проблеме у вези са пружањем бесплатне правне помоћи, пружањем здравствене заштите и заштитом права пацијената, остваривањем права националних мањина посебно везано за службену употребу језика и писма националних мањина. Такође, пажња је била посвећена питањима остваривања права детета и ученика на личног пратиоца, права особа са инвалидитетом, избеглих и расељених лица, те поступању и сарадњи надлежних институција у случајевима насиља у породици.

Поред покрајинског омбудсмана, у разговору су учествовали и његови заменици Анико Ширкова, Јанош Орос и Снежана Кнежевић.