Please select your page

Održan trening o ulozi i značaju Nacionalnog preventivnog mehanizma

Danas je u organizaciji institucije Pokrajinskog ombudsmana u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine održan trening pod nazivom „Uloga i značaj Nacionalnog preventivnog mehanizma“. Treninzi se održavaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i namenjeni su zaposlenima u zatvorskim i socijalnim ustanovama, domovima za decu sa poremećajima u ponašanju i psihijatrijskim bolnicama.

IMG 1715

Cilj treninga je da se zaposleni u ustanovama koji rade sa osobama koje su lišene slobode, dobrovoljno ili prinudno, edukuju o ulozi i načinu rada Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture, kao i da dobiju relevantna saznanja o međunarodnim standardima koji se primenjuju u Republici Srbiji, a tiču se lica koja su lišena slobode, ali i da se upoznaju sa dobrom praksom i načinim rada.

Nacionalni preventivni mehanizam je novi mehanizam u Republici Srbiji ustanovljen 2011. godine dopunom Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, iako je sam Zakon kojim se otvara mogućnost za uspostavljanje ovog mehanizma usvojen još 2006. godine. Kao relativno nova vrsta nadzornog tela, NPM postoji u približno 70 zemalja u svetu u kojima su ubrzo nakon što je on počeo da funkcioniše primećeni i pozitivni pomaci u oblasti unapređenja uslova života i mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava osoba koje borave u institucijama, odnosno ustanovama zatvorenog tipa. NPM u Republici Srbiji do sada je obavio preko 60 poseta zatvorima, policijskim stanicama, psihijatrijskim bolnicama i domovima za stare u okviru državnog sistema socijalne zaštite.