Please select your page

Одржан тренинг о улози и значају Националног превентивног механизма

Данас је у организацији институције Покрајинског омбудсмана у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине одржан тренинг под називом „Улога и значај Националног превентивног механизма“. Тренинзи се одржавају у Београду, Новом Саду и Нишу и намењени су запосленима у затворским и социјалним установама, домовима за децу са поремећајима у понашању и психијатријским болницама.

ИМГ 1715

Циљ тренинга је да се запослени у установама који раде са особама које су лишене слободе, добровољно или принудно, едукују о улози и начину рада Националног превентивног механизма за превенцију тортуре, као и да добију релевантна сазнања о међународним стандардима који се примењују у Републици Србији, а тичу се лица која су лишена слободе, али и да се упознају са добром праксом и начиним рада.

Национални превентивни механизам је нови механизам у Републици Србији установљен 2011. године допуном Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, иако је сам Закон којим се отвара могућност за успостављање овог механизма усвојен још 2006. године. Као релативно нова врста надзорног тела, НПМ постоји у приближно 70 земаља у свету у којима су убрзо након што је он почео да функционише примећени и позитивни помаци у области унапређења услова живота и могућности остваривања људских права особа које бораве у институцијама, односно установама затвореног типа. НПМ у Републици Србији до сада је обавио преко 60 посета затворима, полицијским станицама, психијатријским болницама и домовима за старе у оквиру државног система социјалне заштите.