Please select your page

Nema pomaka u rešavanju problema isplate naknada porodiljama u PU „Radosno detinjstvo“

defaultPovodom većeg broja pritužbi majki - zaposlenih u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu, nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski ombudsman je našao da ova ustanova čini propust u radu, jer naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva ne isplaćuje zajedno sa zaradama zaposlenih, a Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu - Upravi za dodatak na decu neblagovremeno dostavlja zakonom propisanu dokumentaciju za obezbeđenje sredstava za refundaciju isplaćenih naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva.

Imajući u vidu navedeno, Pokrajinski ombudsman uputio je Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu preporuku da se ubuduće naknada porodiljama isplaćuje istovremeno sa zaradama ostalih zaposlenih u ustanovi, te da se Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu - Upravi za dodatak na decu neophodna dokumentacija dostavlja blagovremeno kako bi se obezbedila i doznačila sredstava za refundaciju isplaćenih naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva.

Tokom postupka ustanovljeno je da sredstva namenjena za refundaciju isplaćenih naknada za vreme porodiljskog odsustva u iznosu od 6.193.424,00 dinara obračunata za mart 2013. godine, zbog propusta Predškolske ustanove preneta su na pogrešan račun i zbog toga bila obuhvaćena prinudnom naplatom na osnovu rešenja Poreske uprave o zabrani raspolaganja sredstvima na računu. Pokrajinski ombudsman je u preporuci upućenoj predškolskoj ustanovi ukazao na to da je neophodno da Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ u što kraćem roku Ministarstvu finansija i privrede - Poreskoj upravi, Filijali Novi Sad 1 podnese zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih novčanih sredstava na odgovarajući namenski račun, a da u slučaju da zahtev bude odbijen koristi sva raspoloživa zakonska sredstva u pogledu pravnog leka.

Iz telefonskog razgovora sa odgovornim licem u obračunskoj službi predškolske ustanove, Pokrajinski ombudsman je došao do informacije da zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava zbog pogrešno navedenog broja računa na zahtevu upućenom Gradskoj upravi, nije podnet Poreskoj upravi.