Please select your page

Konferencija - Pravo na dostojanstvoAko postoje ljudska prava, onda bi pravo na dostojanstvo trebalo da bude prvo među njima. Ovim rečima profesora Jovana Babića, mogla bi se sumirati jednodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija o pravu na ljudsko dostojanstvo koja je danas, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i beogradskog Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održana u Novom Sadu. 

Temu konferencije Porajinski ombudsman je najavio već u oktobru prošle godine i ona je tada, možda, nekome i delovala kao još jedna dosadna akademska tema. Danas je, međutim, tema ljudskog dostojanstva izuzetno važna. Svet je suočen sa pandemijom COVID 19 a mere koje vlade, kako u Srbiji, tako i u svetu, preduzimaju u borbi protiv korona virusa zaoštrile su pitanje ljudskih prava i u polje medijskih, etičkih i političkih analiza i istraživanja uvele temu ljudskog dostojanstva.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici stručnih, naučno-istraživačkih, akademskih i drugih institucija i organizacija iz Australije, Bosne i Hercegovine, Belorusije, Italije, Norveške, Japana, Mađarske, Severne Makedonije, Rumunije, Rusije, Hrvatske i Kine.

Temu konferencije učesnici skupa su tematizovali sa stanovišta borbe protiv pandemije COVID 19, dečijih prava, krivičnog zakonodavstva, zločina iz mržnje, slobode izražavanja, socijalne zaštite, kao i iz ugla stanovnika neformalnih naselja.  U izlaganjima su navođeni i neki konkretni primeri grubog kršenja prava na dostojanstvo, kao što su telesno kažnjavanje dece, nasilje u porodici i vršnjačko (adolescentsko) nasilje, nedostatak solidarnosti ili  potpune dehumanizacije  ljudi, do koje dolazi u savremenim, postmodernim oblicima ratovanja.

Kao i ranijih godina, Pokrajinski ombudsman je i ove godine sve radove pripremljene za konferenciju publikovao u formi Godišnjaka.  Između korica zbornika (na 744 stranice) nalaze se prilozi četrdeset autora i autorki iz zemlje i sveta. Okupljajući iz godine u godinu veliki broj učesnika različitih disciplinarnih usmerenja, konferencije Pokrajinskog ombudsmana sve više se potvrđuju kao respektabilan regionalni forum za debatu o najvažnijim pitanjima iz oblasti ljudskih prava.

Onlajn konferencija - Pravo na dostojanstvo - vebinar


Predstavnici Ambasade Švedske u Pokrajinskom ombudsmanuDanas je u prostorijama Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana održan sastanak na kom je dogovorena saradnja institucije sa Ambasadom Švedske u Srbiji. Sastanku su, uz pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića, prisustvovali zamenik za zaštitu prava deteta Milan Dakić i savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana Svetlana Nešić Bajgo i predstavnici Ambasade  Švedske: savetnik – ministar, zamenik šefa misije Joachim Wearn,  koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju Slavica Marković-Sandić i asistentkinja za administrativna pitanja Svetlana Tot.

Na sastanku je bilo reči o aktivnostima ovih dveju institucija u oblasti zaštite prava deteta i mogućnostima za dalju zajedničku saradnju na unapređenju položaja i zaštite prava deteta, posebno u oblasti zaštite dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Povod za saradnju, između ostalog, je obeležavanje 75 godina od kako je švedska spisateljica Astrid Lindgren stvorila lik Pipi Duge Čarape sa kojom se druže generacije dece. Ujedno, Astrid Lindgren je u svom govoru Nikad nasilje koji je u Frankfurtu održala 1978. godine prilikom preuzimanja nagrade za mir, ukazala na to da je nemoguće graditi nenasilno društvo ako se deca vaspitavaju nasilnim metodama. Godinu dana kasnije, Švedska je bila prva država u svetu koja je zakonom zabranila telesno kažnjavanje dece.

Budući da je tema zabrane telesnog kažnjavanja dece u našoj zemlji i dalje kontraverzna u javnosti, naredne aktivnosti u saradnji sa Ambasadom Švedske, omogućiće roditeljima i stručnjacima da se bliže upoznaju sa iskustvima Švedske nakon više od trideset godina od zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim oblastima društvenog života, kao i sa najnovijim naučnim saznanjima u oblasti razvoja deteta i praksama odgoja i vaspitanja bez fizičkog i drugih vidova kažnjavanja dece. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman na ovaj način nastavlja sa aktivnostima koje promovišu i obezbeđuju podršku roditeljima i porodicama za kvalitetno, podsticajno roditeljstvo i brigu o celovitom razvoju deteta.


Aktivnosti NPMTim Nacinalnog mehanizma protiv torture, u čijem radu učestvuje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman,  posetio je  juče Specijalnu psihijatrijsku bolnicu “Sveti Vračevi“ u Novom Kneževcu.

Ovom posetom članovi nacionalnog mehanizma, sa kojima je bila i Aniko Širkova, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana,  žele da steknu uvid u tretman lica koja se nalaze  na izvršenju mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, kao i lica na izvršenju odgovarajućih zaštitnih mera izrečenih u prekršajnom postupku.

Nalazi ove, kao i posete svim ostalim ustanovama u kojima se leče forenzični pacijenti, biće sumirani u okviru posebnog tematskog izveštaja, sa kojim će biti upoznate i nadležne institucije, i javnost.


Međunarodni dan seoskih ženaSvetski dan žena na selu obeležava se 15. oktobra svake godine. Četvrtinu svetske populacije čine seoske žene, koje imaju važnu ulogu u razvoju seoskih područja ali su i dalje izložene različitim vrstama diskriminacije. One predstavljaju nevidljivu radnu snagu jer obavljaju veliki deo poljoprivrednih poslova, skoro sve poslove u domaćinstvu, odgajaju decu i brinu o starijim članovima porodice. Iako je njihova angažovanost velika i značajna, njihov rad nije dovoljno cenjen i plaćen. Svaka peta žena je vlasnica poljoprivrednog gazdinstva, svega 12 odsto žena su vlasnice kuća u kojima žive, a 16 odsto vlasnice zemlje. Ukoliko su i zaposlene, onda su to kao pomoćni članovi u domaćinstvu, što znači da su ograničene za penzijsko i invalidsko osiguranje i mnoge dobrobiti u starosti.

Postoje ozbiljne prepreke u pristupu različitim uslugama potrebnim za kvalitetan život, pre svega zdravstvenim. Većina seoskih žena mora da putuje u grad radi specijalističkih pregleda i kupovine lekova, usled čega je zdravlje žena na selu, a naročito višestruko marginalizovanih žena, veoma ugroženo. Njihov položaj dodatno je otežan usled novih okolnosti koje je izazvala epidemija koronavirusa. Kako bi njihova prava bila zaštićena, ženama na selu mora se omogućiti ravnomernija raspodela prihoda, a neophodno je i raditi na unapređenju institucionalne podrške u domenu rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama. Osim toga, potrebno je kontinuirano sprovoditi edukacije o ekonomskim i socijalnim pravima, funkcionisanju institucija, kao i o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja. Imajući u vidu činjenicu da iz ekonomske zavisnosti proizilaze i drugi brojni problemi sa kojima se susreću, ekonomsko osnaživanje žena sa sela je ključno i nužno. Programi za podsticanje ženskog preduzetništva na selu jedan su od načina ekonomskog osnaživanja seoskih žena.

U susret Međunarodnom danu žena na selu, zamenica  Pokrajinskog zaštitnika građana Snežana Knežević posetila je poljoprivredno gazdinstvo Kuzmanović, nadomak Čeneja, gde su je ugostili Sanja Kuzmanović i njen suprug Svetozar. Sanja, po struci diplomirani ekonomista, svoje znanje iz ekonomije prenela je na salaš i 2015. godine odlučila da počne da se bavi poljoprivredom, tačnije organskom poljoprivrednom proizvodnjom povrća i začinskog bilja. Kao majka dve ćerke, bavljenje organskom proizvodnjom joj omogućava da samostalno organizuje svoje obaveze i provodi više vremena sa svojom porodicom. Sanja je, kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva,  iskoristila u više navrata i subvencije koje je davala država, pokrajina ili grad, odnosno sredstva koja se daju kao podsticaj za poljoprivredu i preduzetništvo, između ostalog i za organsku biljnu proizvodnju. Ova vrsta proizvodnje je za mnoge još uvek nepoznanica, i mnoge žene koje se bave poljoprivredom nemaju informacije o načinima korišćenja podsticajnih sredstava, odnosno o brojnim konkursima republičkog ministarstva, pokrajinskog sekretarijata, gradskih i lokalnih samouprava ali i sredstvima iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Kako bi iskorišćenost tih sredstava bila veća, neophodne su edukacije ljudi, npr. putem mesnih zajednica, o postojećim konkursima i programima, popunjavanju i podnošenju  konkursne dokumentacije kao i o pisanju projekata. Pokrajinski zaštitnik građana želi da, na primeru Sanje Kuzmanović, ukaže na ogroman potencijal i ključnu ulogu koje žene imaju u proizvodnji hrane i poljoprivredi, kao i načine na koji taj potencijal mogu da ostvare uz podršku države, pokrajine i lokalne zajednice.

Međunarodni Dan seoskih žena  je uspostavljen 2008. godine od strane Ujedinjenih nacija u cilju ukazivanja na ključnu ulogu i doprinos žena na selu za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, doprinos prehrambenom suverenitetu i iskorenjivanju siromaštva u seoskim oblastima.

Međunarodni dan seoskih žena


sajt riv vestTim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u čijem radu učestvuje Zaštitnik građana, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i nevladine organizacije, posetio je tokom ove nedelje Kazneno - popravni zavod u Sremskoj Mitovici, kao i Policijsku ispostavu u Sremskoj Mitrovici i Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu.

Cilj ovih poseta tima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture je da stekne što precizniji uvid radi praćenja postupanja policije prema dovedenim i zadržanim licima, kao i lica kojima su izrečene mere bezbednosti  obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja.

Prilikom posete Kazneno - popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici jedan od glavnih ciljeva posete se odnosio na okolnosti hapšenja, saslušavanja, policijskog zadržavanja i prijema u Zavod. Tokom posete Zavodu, posebna pažnja bila je posvećena i postupanju zavoda u vezi sa prisustvom psihoaktivnih supstanci i lečenju zavisnika. Tim NPM-a je obišao i policijske prostorije za zadržavanje, gde je izvršen uvid u materijalne uslove i gde je obavljen razgovor sa zadržanim licima o postupku policije prilikom lišavanja slobode. U poseti Policijskoj ispostavi Sremska Mitrovica članovi tima su pratili postupanje policijskih službenika, obišli prostorije za zadržavanje i razgovarali sa policijskim službenicima o načinu ostvarivanja prava zadržanih lica.

U poseti Specijalnoj bolnici za psihijatrijeske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ izvršen je  uvid u materijalne uslove boravka forenzičkih pacijenata, posećene su prostorije bolnice, izvršen je uvid u protokole i evidencije u vezi sa ostvarivanjem prava na privatnost, kao i u vezi sa ostvarivanjem prava na pritužbe.

Nakon obavljenih  tematkih poseta svim ustanovama gde se vrši obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje javnosti će biti ponuđen poseban izveštaj.