Please select your page

Заменица Ева Вукашиновић у разговору са грађанимаЗаменице и сарадници Покрајинског омбудсмана од средине маја обилазе војвођанска места у којима примају грађане и грађанке и њихове представке. Ове посете су јединствена прилика да се грађанке и грађани на најнепосреднији начин информишу о томе како да остваре или заштите своја права, нарочито у односу на покрајинске и општинске органе управе, као и организације и јавне службе, чији је оснивач АП Војводина или нека од локалних самоуправа на њеној територији.

Опширније...


дефаултПокрајински омбудсман ће следеће недеље примати грађане и грађанке у још пет војвођанских места. Грађани ће се примати у седишту локалне самоуправе, односно месне заједнице, а према следећем распореду:

Уторак, 11. јун - Ст. Пазова (11.00-13.00 х, Светосавска 11); среда, 12. јун - Падеј (11.00-12.00 х, М. Тита 46); среда, 12. јун - Сајан (12.30-13.30 х, Велика 92); четвртак, 13. јун - Пећинци (11.00-13.00 х, Слободана Бајића 5); петак, 14. јун - Вршац (11.00-13.00, Трг победе 1).

Опширније...


дефаултКао институција која учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а), Покрајински омбудсман је током протеклих месец дана обишао осам установа социјалне заштите у приватном власништву на територији АП Војводине које се баве смештајем и пружањем услуга старијим особама. У АП Војводини постоји 21 регистрован приватни дом за збрињавање старијих особа, а Законом о социјалној заштити предвиђено је да у Републици Србији домове за смештај старијих могу основати и физичка и правна лица. Обиласци установа социјалне заштите тзв. затвореног типа део су редовних активности НПМ-а, овлашћеног да, између осталог, надзире рад и приватних установа социјалне заштите, као што су домови за одрасле и старије. Циљ ових посета је стицање увида у могућности остваривања, заштите и унапређења људских права особа које бораве у њима, а самим тим и квалитета рада и услуга ових установа.

Опширније...


дефаултЗаменица за равноправност полова Даница Тодоров јуче је у Темерину учествовала у јавној дебати “Самохрани родитељ: постоји или не?" који је организовало Удружење грађана “Родитељ” у овом месту.

Заменица је указала, између осталог, на потребу прецизнијег дефинисања термина – самохрани родитељ, који се уобичајено користи за све врсте родитељства - разведене, растављене и родитеље који самостално врше родитељско право, јер није свеједно да ли дете има само једног или оба родитеља који и након развода или растављања треба да наставе да брину о деци и у финансијском смислу, али и да наставе да им пружају подршку, редовно их виђају и подржавају њихово одрастање. Нажалост, нема потпуних и на једном месту доступних података о броју једнородитељских породица, односно самохраних родитеља, али истраживања показују да мајке чине преко три четвртине самохраних родителја у Србији, а према сазнањима институције Покрајинског омбудсмана, до којих се дошло у центрима за социјални рад на територији АП Војводине, не спроводе се програми и пројекти за поболјшање положаја самохраних мајки, односно очева.

Опширније...


963945 449586628465924 1107465018 оЗаменица Покрајинског омбудсмана Марија Кордић учестовала је прошле недеље у Београду на конференцији „Деца у покрету у Републици Србији: положај и програми подршке и заштите за децу у покрету” коју су заједнички организовале организација цивилног друштва „Група 484” и Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика насиља над женама „Атина” из Београда. Овај догађај је једна од завршних активности пројекта „Реформа система социјалне заштите по мери детета” подржаног од стране ЕУ, Фонда за отворено друштво у Србији и међународне организације Саве тхе Цхилдрен.

Конференција се бавила децом која мигрирају из различитих разлога, те стога живе под разним неповољним околностима и често су изложена ризицима од неадекватне бриге, економске и других врста експлоатације, злостављања или занемаривања, небриге и насиља. Уз резултате истраживања и публикације које су настале као резултат овог пројекта, ова конференција је била прилика да стручњаци из разних области који раде као непосредни пружаоци услуга деци размене своја искуства у вези са овим питањем. На догађају су се окупили представници и представнице надлежних министарстава Републике Србије, међународних и домаћих организација и других институција које се баве унапређењем положаја деце у друштву, а заменица Кордић је овом приликом представила и неке од кључних резултата истраживања Покрајинског омбудсмана „Дечје просјачење у Војводини” спроведеног 2011. године.

Опширније...