Please select your page

геронтолоски-центар-срем-рума-2Активности Националног превентивног механизма (НПМ-а) јуче су настављене посетом Геронтолошком центру „Срем” у Руми.

Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Међународна мрежа помоћи, организација цивилног друштва из Београда, посетиле су овај дом са циљем да стекну увид у стање у ком се налазе објекти у којима су смештени корисници и кориснице услуга социјалне заштите. Кориснице услуга Центра су се, између осталог, изјаснили и о условима живота у овим објектима, доступности и квалитету здравствене неге и заштите у дому, као и у начину спровођења радно-окупационе терапије.

Посебна пажња током посете посвећена је правној процедури смештаја корисника и корисница у Центар, будући да у њему бораве особе из целе Србије. Са руководством и особљем разговарано је и о томе да ли у Центру има довољно запослених, њиховој стручности и условима у којима раде.

Опширније: НПМ у Геронтолошком центру у Руми


сајт рив вестИнституција Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана је у оквиру посета Националног превентивног механизма  (НПМ-а) током септембра започела са посетама полицијским управама, Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици, окружним затворима на територији АП Војводине, као Регионалном центру граничне полиције у Суботици.  

Циљ ових посета је да се процени стање људских права тражилаца азила и илегалних миграната у Републици Србији. На састанцима са представницима надлежних органа, али и са штићеницима установа, разматра се њихово поступање према овим особама током поступка обраде њихових захтева, односно боравка на територији Републике Србије.

Опширније: Азиланти у фокусу НПМ-а


ИМГ 7854Данас је у Великој сали Скупштине АП Војводине одржан округли сто под називом „Поступање полиције са лицима лишеним слободе и превенција тортуре“ у оквиру реализације Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и сталног кооперативног дијалога НПМ-а и Министарства унутрашњих послова. Округли сто организовале су институције Покрајинског омбудсмана и Заштитника грађана уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, а поред представника институција и организација у оквиру НПМ-а, учествовали су представници полицијских управа са територије АП Војводине и невладиних организација.

Округли сто је отворио заменик покрајинског омбудсмана, Стеван Арамбашић, који је истакао да је задатак НПМ-а да укаже пажњу јавности на препоруке проистекле у оквиру Механизма и да успостави конструктиван дијалог са релевантним институцијама ради усвајања препорука, односно утврђивања и превазилажења проблема у њиховом усвајању.

Опширније: Одржан округли сто о поступању полиције са лицима лишеним слободе и превенцији тортуре


ИМГ 1715

Данас је у организацији институције Покрајинског омбудсмана у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине одржан тренинг под називом „Улога и значај Националног превентивног механизма“. Тренинзи се одржавају у Београду, Новом Саду и Нишу и намењени су запосленима у затворским и социјалним установама, домовима за децу са поремећајима у понашању и психијатријским болницама.

Циљ тренинга је да се запослени у установама који раде са особама које су лишене слободе, добровољно или принудно, едукују о улози и начину рада Националног превентивног механизма за превенцију тортуре, као и да добију релевантна сазнања о међународним стандардима који се примењују у Републици Србији, а тичу се лица која су лишена слободе, али и да се упознају са добром праксом и начиним рада.

Опширније: Одржан тренинг о улози и значају Националног превентивног механизма


саопстење ривКао институција која учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а), Покрајински омбудсман је током протеклих месец дана обишао осам установа социјалне заштите у приватном власништву на територији АП Војводине које се баве смештајем и пружањем услуга старијим особама. У АП Војводини постоји 21 регистрован приватни дом за збрињавање старијих особа, а Законом о социјалној заштити предвиђено је да у Републици Србији домове за смештај старијих могу основати и физичка и правна лица. Обиласци установа социјалне заштите тзв. затвореног типа део су редовних активности НПМ-а, овлашћеног да, између осталог, надзире рад и приватних установа социјалне заштите, као што су домови за одрасле и старије. Циљ ових посета је стицање увида у могућности остваривања, заштите и унапређења људских права особа које бораве у њима, а самим тим и квалитета рада и услуга ових установа.

Опширније: НПМ: Обиласци приватних домова за смештај старијих лица


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.