Please select your page

Представљање Националног механизам за превенцију тортуре; фото: © Заштитник грађана РСЗаменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић јуче је у Београду учестовао у раду округлог стола уприличеног од стране Заштитника грађана Републике Србије и Мисије ОЕБС у Србији поводом представљања Националног механизма за превенцију тортуре. Износећи искуства инсититуције Покрајинског омбудсмана у раду са штићеницима установа затвореног типа, као особама које су нарочито изложене ризику од тортуре, заменик Арамбашић навео је да се приликом разматрања постојања ове појаве углавном имају у виду заводи за извршење кривичних санкција.

Опширније: Представљен Национални механизам за превенцију тортуре - Поштовати људска права и иза затворених...


Заштитник грађана Саша Јанковић и покрајинска омбудсманка АП Војводине Анико Хајнрих Мушкиња, потписују Меморандум о сарадњи. Фото: омбудсман.рсУ складу са Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, заштитник грађана Саша Јанковић и покрајинска омбудсманка АП Војводине Анико Хајнрих Мушкиња, потписали су данас Меморандум о сарадњи. Документом се ближе уређује сарадња Заштитника грађана у обављању послова Националног механизама за превенцију тортуре и Покрајинског Омбудсмана.

Сарадња Заштитника грађана са Покрајинским омбудсманом у пословима Националног механизма за превенцију тортуре оствариваће се тако што ће Покрајински омбудсман учествовати у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којма су смештена лица лишена слободе. Предвиђено је, такође, да покрајински омбудсман учествује и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Покрајински омбудсман ће бити укључен и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.

Опширније: Потписан Меморандум о сарадњи Заштитника грађана и Покрајинског Омбудсмана АП Војводине


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.