Please select your page

2012-07-17-12.47.20Институција Покрајинског омбудсмана је у уторак, 17. јула посетила Дом за лица ометена у менталном развоју „Отхон“ у Старој Моравици. Ова посета реализована је у оквиру пројекта Националног превентивног механизма (НПМ-а) који заједнички спроводе Заштитник грађана Републике Србије, Покрајински омбудсман и организације цивилног друштва. Чланови НПМ-а приликом мониторинга ове установе били су заменик покрајинског омбудсмана, Стеван Арамбашић са сарадницима, представнице Заштнитника грађана и цивилних организација.

Посета овом дому имала је за циљ мониторинг услова у којима корисници проводе време у институцији, квалитет и режим исхране, активности са корисницима, начин поступања особља са корисницима установе са посебним акцентом на евентуалној употреби рестриктивних мера. Поред ових области посебна пажња усмерена је и на заштиту и контакт са корисницима, здравствену заштиту и рад и стручност особља.

Наведена посета је имала за цилј превенцију тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака у установама социјалне заштите.

Опширније: Посета дому за лица ометена у менталном развоју „Отхон“


30.05.12 Парацин манастир 005 сајт 1Институција Покрајинског омбудсмана је протекле неделје посетила Центар за социјални рад у Параћину и Манастир Свете Петке Изворске у Извору у оквиру ког се налази женски дом за смештај одраслих особа са тешком менталном ометеношћу или сметњама у развоју. Посета овом дому реализована је у оквиру активности Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а) који чине представници Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског омбудсмана и организација цивилног друштва.

Овај дом је јединствени пример установе социјалне заштите у нашој землји коју већ око 40 година заједнички воде центар за социјални рад као државна установа и манастир као део једне верске институције. Дом има 91 корисницу о којима се старају 24 монахиње, од којих су 15 обучене негователјице. У дому су ангажована и два социјална радника, лекарка опште праксе, једна радна терапеуткиња, пет медицинских сестара, четири помоћна радника задужена за послове вешераја и одржавања објекта, као и два радника у рачуноводству и администрацији и једна возач. Трошкове смештаја у дому делимично сноси држава, делимично родбина корисница, а неке од корисница имају и сопствена месечна примања.

Опширније: Посета дому за смештај одраслих у Извору код Параћина


Посета Геронтолошком центру БечејУ уторак, 05. марта 2012. године реализована је посета Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Геронтолошком центру у Бечеју као и одвојеном обејкту – Одељењу за дементне и покретне кориснике у Бачком Петровом Селу. Чланови НПМ-а у реализацији ове активности били су запослени у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије и заменик Покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић са својим сарадницама.

Приликом ове посете чланови тима су посебну пажњу посветили условима у којима су смештена стара лица, њиховој нези и здравственој заштити која им се пружа, као и поштовању права личности корисника.

Наведена посета је имала за цилј превенцију тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака у установама социјалне заштите, а у оквиру тога и у домовима за старе.

Опширније: Посета Геронтолошком центру Бечеј


Посета Дому за старе и пензионере у МолуПрва посета у оквиру мандата НПМ-а установи социјалне заштите реализована је у четвртак, 01. марта 2012. године обиласком Дома за старе и пензионере у Молу. Чланови НПМ-а у реализацији ове активности били су заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић са својим сарадницама и запослени у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије.

НПМ у Републици Србији препознаје значај превенције тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака и у установама социјалне заштите, а у оквиру тога и у домовима за старе. Наиме, корисници геронтолошких центара и домова за старе су често у великом проценту особе са психичким поремећајима или менталним инвалидитетом, као што је то случај у Дому за старе и пензионере у Молу, где је проценат таквих корисника 80%.

Опширније: Посета Дому за старе и пензионере у Молу у оквиру НПМ-а


Прве посете НПМ-а полицији у Војводини - Заменик омбудсмана Стеван Арамбашић

Институција Покрајинског омбудсмана, као део Националног механизма за превенцију тортуре, посетила је током протекле недеље неколико полицијских станица у АП Војводини.

Будући да је циљ овог механизма да се сталним посетама местима на којима се налазе лица лишена слободе превентивно делује на спречавање тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака, заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић и саветница за заштиту људских права Оршоља Дели Видач, заједно са другим члановима тима НПМ-а, посетили су Полицијску управу Зрењанин и обишли полицијске станице у Новом Бечеју, Житишту, Новој Црњи и Сечњу.

Опширније: Превенција тортуре основни циљ


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.