Please select your page

Одржан тренинг о улози и значају Националног превентивног механизма

ИМГ 1715

Данас је у организацији институције Покрајинског омбудсмана у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине одржан тренинг под називом „Улога и значај Националног превентивног механизма“. Тренинзи се одржавају у Београду, Новом Саду и Нишу и намењени су запосленима у затворским и социјалним установама, домовима за децу са поремећајима у понашању и психијатријским болницама.

Циљ тренинга је да се запослени у установама који раде са особама које су лишене слободе, добровољно или принудно, едукују о улози и начину рада Националног превентивног механизма за превенцију тортуре, као и да добију релевантна сазнања о међународним стандардима који се примењују у Републици Србији, а тичу се лица која су лишена слободе, али и да се упознају са добром праксом и начиним рада.

Национални превентивни механизам је нови механизам у Републици Србији установљен 2011. године допуном Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, иако је сам Закон којим се отвара могућност за успостављање овог механизма усвојен још 2006. године. Као релативно нова врста надзорног тела, НПМ постоји у приближно 70 земаља у свету у којима су убрзо након што је он почео да функционише примећени и позитивни помаци у области унапређења услова живота и могућности остваривања људских права особа које бораве у институцијама, односно установама затвореног типа. НПМ у Републици Србији до сада је обавио преко 60 посета затворима, полицијским станицама, психијатријским болницама и домовима за старе у оквиру државног система социјалне заштите.

Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.


Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.