Please select your page

Vesti

Izdržavanje-odgovornost-solidarnostPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je tokom februara i marta 2020. godine započeo rasprave o problemu nedavanja izdržavanja i društvenoj solidarnosti.

Reč je o veoma važnom problemu koji se tiče najboljeg interesa deteta, ali i starijih osoba, ali i dužnosti svih onih koji obavezu izdržavanja imaju, te funkcionisanja pravnog sistema i ostvarivanja društvene solidarnosti.

Posledice nedavanja izdržavanja naročito pogađaju najmlađe. U pitanju je grubo zanemarivanje dužnosti roditelja, staratelja, usvojilaca i dr. što za posledicu može imati i gubitak roditeljskog prava. Nedavanje izdržavanja je, međutim, važno i kada su u pitanju i druga, a posebno starija lica, kojima je iz različitih razloga potrebno tuđe izdržavanje, pomoć i podrška.

Postoji još jedna dimenzija ovog problema na koju Ombudsman želi da skrene pažnju. Naime, dužnost je i obaveza svih organa da ispunjavaju svoje ustavom i zakonom propisane nadležnosti. Imajući u vidu da je u Republici Srbiji, zbog pandemije korona virusa, proglašeno vanredno stanje, Pokrajinski ombudsman želi da naglasi da vanredno stanje nikome ne može biti izgovor da svoje dužnosti zanemaruju i ignorišu, a to se ne odnosi samo na državne organe, nego i na lica koja su zakonom ili sudskom odlukom obavezana da daju izdržavanje, pomažu i budu solidarni.

Pitanje izdržavanja nemoćnih, dece kao i starijih osoba, je i pitanje društvene solidarnosti. To pitanje pored pravne, ima i snažnu humanu dimenziju. U vanrednim stanjima, kao i u dramatičnim kriznim situacijama, pitanje solidarnosti se aktualizuje zato što su tada u pitanju dovedena neka važna pravna i moralna dobra. U ovom slučaju dobrobit dece i starih pre svega, uz puno poštovanje mera, prevencije i zaštite u vezi sa vanrednim stanjem. Humanost i povećan stepen odgovornosti za sve one kojima je neophodno dati izdržavanje nalaze se  pred ispitom. #OstaniKodKuće!

Potpuno svestan i situacije u kojoj se nalazimo, i važnosti problema nedavanja izdržavanja, Pokrajinski ombudsman apeluje na sve organe i pojedince da svoje obaveze ispunjavaju savesno, odgovorno i kontinuirano, jer od toga kako će(mo) se ponašati zavise i vitalni interesi naših najbližih, ali i priroda našeg društva.


Nasilje u porodici i vanredno stanjeU Republici Srbiji je 15. marta 2020. godine proglašeno vanredno stanje zbog epidemije virusa COVID-19. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja ove zarazne bolesti i zaštite stanovništva, Vlada Republike Srbije donela je posebne mere, među kojima su zatvaranje škola, obdaništa i fakulteta i zabrana kretanja za sve građane od 17 časova do 5 časova ujutru.

Imajući u vidu činjenicu da se velika većina slučajeva nasilja u porodici dešava  upravo u domu žrtve nasilja, Pokrajinski ombudsman upozorava da je u uslovima izolacije i ograničenog kretanja moguće pojačano nasilje u porodici, naročito nad ženama i decom. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaka treća žena je bar jednom doživela fizičko ili seksualno nasilje. U kriznim vremenima, rizik od rodno zasnovanog nasilja eskalira. Osobe koje doživljavaju nasilje u porodici primorane su da ostanu u svom domu sa nasilnikom, izolovane od drugih ljudi. Takvi uslovi omogućavaju pojačanu kontrolu žrtve od strane nasilnika i otežavaju žrtvi mogućnost da ga napusti. Pretnje da će se napasti na život ili telo, drska ili bezobzirna ponašanja kojima se ugrožava ili spokojstvo ili telesni integritet ili mirno duševno stanje su situacije gde društvena reakcije ne sme i neće izostati ni sada. Osim što će većinu vremena morati da provode u istom prostoru sa nasilnikom, mnogi će u ovom periodu imati smanjene  prihode i/ili povećane troškove života, što će im dodatno otežati mogućnost da napuste nasilnika.

Za decu koja su i sama trpela ili i dalje trpe nasilje u porodici, škole predstavljaju utočište, a kako su sve vaspitno-obrazovne institucije zatvorene do daljnjeg, povećana je mogućnost konflikta i agresije prema njima. Neophodno je učiniti dostupnim deci i roditeljima sve potrebne informacije o servisima pomoći i podrške, naročito na digitilanim platformama, uključujući socijalne mreže, jer sve institucije sistema rade prilagođeno vanrednom stanju.

Pokrajinski ombudsman apeluje na sve osobe koje su preživele ili i dalje trpe nasilje da ga prijave, jer i u ovakvim okolnostima državni organi i institucije dužni su da obezbede adekvatnu i pravovremenu podršku i zaštitu, i  podseća da na teritoriji Republike Srbije postoji 13 sigurnih kuća odnosno prihvatilišta za žene i decu koje su preživele nasilje.


Poseta zavodu za transfuziju krvi VojvodinePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović, posetio je danas Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, kako bi se u razgovoru sa Prim. dr sc. med. Sanjom Bogdanović, direktorkom Zavoda, upoznao sa problemima i poteškoćama sa kojima se Zavod suočava u vreme vandrednog stanja.

U razgovoru je istaknuto da se prikupljanje krvi u svim ovlašćenim transfuzijskim ustanovama odvija prema planiranom rasporedu, jer su krv i komponente stalno potrebne pacijentima.

Posebno je naglašena važnost kontinuiranog i sigurnog transfuzijskog lečenja. Istaknuto je i da treba računati sa izvesnim smanjenjem broja dobrovoljnih davalaca krvi, kako zbog smanjenja zdrave populacije koja može dati krv, tako i zbog javno zdravstvenih mera koje se preduzimaju.

Pokrajinski ombudsman apeluje na sve zdrave građane Republike Srbije koji mogu i žele da daju krv da to i učine, kao i da, u pogledu davanja krvi, prate instrukcije Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Imajući u vidu opasnosti koje sa sobom nosi pandemija korona virusa, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i ovaj put apeluje na sve građane i građanke da se ponašaju odgovorno i da se u brizi za vlastitu dobrobit oslanjaju na savete stručnjaka i da prate sva uputstva nadležnih organa.


Saopštenje - Dodatni broj telefona za podnešenje pritužbi građana

U cilju omogućavanja brže i efikasnije komunikacije građana u vreme vanrednog stanja, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman od danas uvodi dodatni dežurni telefonski broj za podnošenje pritužbi.

Po odluci Pokrajinske vlade, radno vreme Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana je od 8.30 do 15.00 časova i uskladu sa tim građani mogu podnositi pritužbe kao i do sada, na brojeve telefona 021/487-41-44 i 021/55-77-27, dok se van radnog vremena od 15.00 do 20.00 časova pritužbe mogu podnositi na dežurni broj telefona 060/51-59-311, kao i 24 časa dnevno putem elektronske pošte na adresu:office(at)ombudsmanapv.org

8.30 – 15.00:
021/487-41-44 i 021/55-77-27
15.00 - 20.00:
Dežurni telefon: 060/51-59-311

Saopštenje Pokrajinskog ombudsmanaKoliki  će u Srbiji biti broj obolelih od korona virusa to zavisi i od ponašanja samih građana Srbije.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i da se u brizi za vlastititu dobrobit oslanjaju na savete stručnjaka.

U želji da spreče širenje epidemije, stručnjaci savetuju građanima, a naročito onima koji su  stariji od 65. godina da se, u skladu sa merama vlade Republike Srbije i vanrednog stanja, striktno pridržavaju pravila o samoizolaciji i ne izlaze iz svojih kuća i stanova.

Činjenicu da se prethodnog dana na ulicama Novog Sada, kao i ulicama drugih gradova, mogao videti veliki broj starijih sugrađana, Pokrajinski ombudsman je primio sa zabrinutošću.

Pokrajinski ombudsman, međutim, sa izvesnim osećanjem zadovoljstva želi da ukaže i na činjenicu da raste broj građana spremnih da pomognu svima kojima je pomoć potrebna.

Solidarnost je dragoceni resurs na koji se svaka zajednica u trenutcima krize može osloniti.  Na humane, solidarne i samoorganizovane građane se mogu osloniti i naši stariji sugrađani, kako bi lakše podneli zahtevan režim samoizolacije.

Apelujući na građane da se ponašaju u skladu sa savetima stručnjaka, ali i da u brizi za sopstveno zdravlje pokažu onu vrstu odgovornost koja doprinosi zdravlju, sigurnosti i dobrobiti ostalih članova zajednice, Pokrajinski ombudsman se pridružuje apelima nadležnih organa i nezavisnih institucija da se oslonjeni na međugeneracijsku solidarnost lakše izborimo sa epidemijom koja nije zadesila samo Srbiju, nego i celu planetu.