Please select your page

Полицијска управа Суботица је након првог обраћања Покрајинског омбудсмана предузела предложене мере

Покрајинском омбудсману је прослеђена представка грађанке града Суботице, која се односи на поступање полицијске службенице Полицијске управе Суботица. Она је са сином који је рођен 1983. године отишла у Полицијску управу Суботица. Поступајућа службеница захтевала је од њеног сина да уклони пирсинг са лица за време фотографисања за личну карту, а он је због тога започео препирку са службеницом и њеним претпостављеним. Његова мајка му се тада обратила на мађарском језику и рекла му да извади присинг док се не фотографише, па нека га после врати.

Чувши да се њихова међусобна комуникација одвија на мађарском језику, полицијска службеница јој се обратила на српском језику следећим речима: „Ту немојте говорити мађарски, него када изађете одавде!“. Она је одговорила да само са сином разговара на мађарском језику, а њој се обраћа на српском. Следећи дан упозорење у вези са језиком међусобне комуникације поново је упућена мајци и њеном сину.

Покрајински омбудсман је у захтеву за изјашњење Полицијској управи Суботица указао на то да у конкретном случају странка у поступку – подносилац захтева за издавање личне карте није захтевала остваривање права на службену употребу језика, већ је са мајком комуницирао на језику који је иначе и у службеној употреби.

Поступајућа службеница може да замоли особу која се налази у пратњи пунолетне и пословно способно странке да сачека у ходнику, али уколико је дозволила присуство особи која се налази у пратњи сина, неопходно је да се према њој професионално опходи. Странка и мајка странке су се полицијској службеници обраћали на српском језику и није се постављало питање остваривања права на службену употребу мађарског језика који је у граду Суботици у службеној употреби. Професионално опхођење према послу и странкама подразумева уздржавање од изражавања ставова који су одраз личних убеђења службеника и неопходно је да сваки запослени буде свестан да је право странака на службену употребу језика загарантовано без обзира на ниво познавања српског језика. Није дужност странке, већ службеника и запослених у органима управе да се прилагоде конкретној ситуацији и да по потреби наставе комуникацију на другом службеном језику, у зависности од тога како се странка њима обраћа. Уколико се грађани службенику обрате на језику који је у службеној употреби, а који не познају, неопходно је да се понашају професионално, да се због непознавања тог језика извине, а уколико странка жели, да је упуте код другог службеника који тај језик говори.

Полицијска управа Суботица обавестила је Покрајинског омбудсмана да је против полицијске службенице покренут дисциплински поступак за лаку повреду службене дужности, због непрофесионалног односа према грађанима или запосленима за време рада.

Покрајински омбудсман је поступак обуставио јер је утврдио да је орган управе предузео све мере да се повреда људских права убудуће не понови.