Please select your page

Osnovna škola Jovan Popović u Čoki postupila je po preporuci Pokrajinskog ombudsmana i raspisala konkurs za prijem u radni odnos nastavnika nemačkog jezika

Pokrajinskom ombudsmanu predstavkom se obratio M.T. sa zahtevom da se ispitaju okolnosti u vezi nepoštovanja zakonom propisane procedure u postupku zasnivanja radnog odnosa predmetnog nastavnika za nemački jezik u Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Čoki.

U cilju utvrđivanja relevantnih činjenica Pokrajinski ombudsman je zatražio izjašnjenja Osnovne škole „Jovan Popović“ u Čoki, Prosvetne inspekcije u Čoki, Školske uprave u Zrenjaninu i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Imajući u vidu da u izjašnjenju prosvetnog inspektora iz Čoke nije bilo nijednog odgovora relevantnog za konkretni slučaj, pokrajinski prosvetni inspektor je izvršio nadzor nad radom opštinskog prosvetnog inspektora i ukazao mu da je povodom prijave podnosioca predstavke bio dužan da izvrši vanredni inspekcijski nadzor i da podnosioca predstavke obavesti o rezultatima postupka.

U izjašnjenju Osnovne škole „Jovan Popović“ u Čoki se navodi da nastavu nemačkog jezika izvode profesorice razredne nastave koje poseduju diplome o završenom Pedagoškom, odnosno Učiteljskom fakultetu. Navodi se da je na sastancima direktora škola i predstavnika sindikata razmatran problem deficita stručnog kadra, ali na tim sastancima Škola nije dobila saznanja da postoje profesori nemačkog jezika u školama u okruženju, koji bi mogli biti angažovani do popune norme rada.

Pokrajinski ombudsman je utvrdio da je Osnovna škola „Jovan Popović“ u Čoki učinila propust u obrazovno-vaspitnom radu jer odredbe Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika predviđaju da nastavu nemačkog jezika u osnovnoj školi izvode lica sa zvanjem profesora, odnosno diplomiranog filologa za nemački jezik i književnost, master filologa – profil nemački jezik ili master profesora jezika i književnosti – profil nemački jezik.

Pokrajinski ombudsman je uputio preporuku Osnovnoj školi „Jovan Popović“ i naveo da je potrebno da direktor, po pribavljenoj saglasnosti Školske uprave u Zrenjaninu, raspiše konkurs za prijem u radni odnos nastavnika nemačkog jezika i izvrši izbor odgovarajućeg kandidata.

Školska uprava u Zrenjaninu je odobrila raspisivanje konkursa, nakon čega je Osnovna škola „Jovan Popović“ postupila po preporucii raspisala konkurs za radno mesto – profesor nemačkog jezika, te je Pokrajinski ombudsman konstatovao da su nepravilnosti otklonjene u toku postupka.