Please select your page

18.12.2015.

Мишљење и препорука Центру за социјални рад општине Сента у вези неправилног и незаконитог поступања приликом пружања заштите жени и деци која су у ситуацији насиља.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом