Please select your page

15.09.2015.

Општинска управа Сремски Карловци учинила је неправилност у раду када је одбила да у радну књижицу у рубрику о школској спреми упише податак о стеченом високом образовању на основу Уверења о стеченом високом образовању које је издала високошколска установа.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом