Please select your page

17.12.2014.

Nadležni zdravstveni inspektor učinio je nepravilnost u radu jer nije uzeo u postupak prijavu građana na rad zdravstvene ustanove, odnosno pružanje zdravstvene zaštite i o rezultatima postupka obavestio podnosioce prijave.