Please select your page

01.12.2014.

Клинички центар Војводине, пропуштајући да изврши законску обавезу, повредио је право пацијента на информације о правима из здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе