Please select your page

03.11.2014.

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine postupa suprotno odredbama Pravilnika o listama čekanja, koji za operaciju senilne i presenilne katarakte i ugradnju sočiva za sva osigurana lica predviđa rok do šest meseci.