Please select your page

26.05.2014.

Просветна инспекторка Општинске управе Бач учинила је неправилност у раду, јер у Записнику о извршеном инспекцијском прегледу у основној школи није констатовала да основ за пријем у радни однос на одређено време не може бити члан 132 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и истим није наложила отклањање ове неправилности.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (26.05.2014_препорука_ОП_НС.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана181 kB

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе