Please select your page

Janos Oros 250x250

Janoš Oros, zamenik pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina, izabran 12. oktobra 2017. godine.
Rođen 6. novembra 1958. godine u Novom Sadu od oca Mađara i majke Slovakinje.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio na mađarskom jeziku. Na novosadskom Pravnom fakultetu diplomirao 1981. godine. Radio u Pokrajinskom komitetu za međunarodnu saradnju, a pre izbora na ovu funkciju preko dvadeset godina u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. U četiri mandata bio pomoćnik pokrajinskog sekretara zadužen za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Objavio više autorskih tekstova na ovu temu i održao predavanja u zemlji i inostranstvu. Bavi se prevodilaštvom, sudski tumač je za mađarski jezik. Objavio Srpsko-mađarski i Mađarsko-srpski rečnih pravnih i upravnih termina. Govori engleski. Oženjen je, živi u Novom Sadu.


Ombudsman Zoran S. Pavlović, foto

Prof. dr Zoran S. Pavlović je na funkciju pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana stupio 1. decembra 2016. godine kao redovni profesor i šef Krivičnopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta „Privredna akademija” u Novom Sadu.

Karijeru je započeo kao diplomirani pravnik i sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Novom Sadu, da bi 1991. godine položio i pravosudni ispit. Nakon dve godine u advokaturi, osam godina je bio zamenik Opštinskog javnog tužioca u Novom Sadu. Zamenik novosadskog Okružnog javnog tužioca postaje 2002. godine, da bi 2004. godine postao prvo Okružni javni tužilac, a potom i rukovodilac Kancelarije specijalnog tužioca za organizovani kriminal, odnosno njegov zamenik u Novom Sadu.

Uz učešće na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, angažman na projektima Ministarstva pravde i Ministarstva za nauku, kao i članstvo u timu za izradu predloga Nacrta Zakona o krivičnom postupku 2006. godine, tokom svoje akademske karijere objavio je više od pedeset naučnih i stručnih radova iz oblasti krivičnog materijalnog, krivičnog procesnog, međunarodnog krivičnog, međunarodnog privatnog i međunarodnog javnog prava, kao i dve monografije i dva udžbenika u oblasti teorije prava, kriminologije sa viktimologijom i kričnog procesnog prava. Član je Haške akademije za međunarodno pravo i Viktimološkog društva Srbije.

Oženjen je, otac dvoje dece.


Snezana Knezevic 250x250

Snežana Knežević je birana za zamenicu Pokrajinskog zaštitinika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova 16. juna 2017. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a pravosudni ispit je položila u Beogradu.

Na mesto zamenice Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana došla je sa mesta zamenice Pravobranioca Grada Novog Sada, na koju funkciju je postavljena od strane Skupštine Grada Novog Sada decembra 2014. godine. Na funkciju zamenice Gradskog javnog pravobranioca Grada Novog Sada prvi put je postavljena odlukom Skupštine Grada Novog Sada 2008. godine.

Od 1993. godine do izbora za zamenicu Gradskog javnog pravobranioca Grada Novog Sada bila je zaposlena u Gradskoj upravi grada Novog Sada gde je obavljala stručno-pravne poslove u različitim sekretarijatima i službama.

Od 1994. godine je redovan polaznik Kopaoničke škole prirodnog prava, učesnik je brojnih savetovanja iz oblasti različitih grana prava.

Bila je predavač na I ELSA seminaru u okviru projekta ''HUMAN RIGHTS'' ''Nasilje nad decom'' i poseduje ELSA diplomu za izuzetan doprinos projektu predavanjem na temu ''Vršnjačko nasinje – Aleksin zakon''.

Završila je osnovnu obuku za posrednika-medijatora.

Rođena je u Senti 1964. godine, živi u Novom Sadu, udata je i majka je troje dece.


Aniko Sirkova small

Aniko Širkova je za zamenicu Pokrajinskog ombudsmana izabrana 11. decembra 2015. godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Radila je u Opštinskoj upravi opštine Senta na raznim administrativno-pravnim poslovima do 1991. godine, a nakon toga je bila deset godina zaposlena u brojnim ranijim organizacionim oblicima Poreske uprave.

Decembra 2004. godine postavljena je za sekretarku Skupštine opštine Senta, a od 2008. do 2010. godine bila je na dužnosti zamenika predsednika opštine Senta, a nakon toga je izabrana za  predsednicu opštine Senta.

Od jula 2012. godine do izbora za zamenicu Pokrajinskog ombudsmana je bila predsednica Skupštine opštine Senta.

Rođena je 1960. godine u Senti, majka dvoje punoletne dece.


Milan Dakic 250x250

Milan Dakić, diplomirani pravnik, rođen je u Beogradu 08. septembra 1978. godine, živi u Novom Sadu. Od juna 2010. godine do juna 2017. godine zaposlen u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu na radnim mestima stručnog saradnika za međunarodne odnose, stručnog saradnika i samostalnog stručnog saradnika za zaštitu ljudskih prava i samostalnog savetnika na poslovima za postupanje po pritužbama. Učestvuje u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.