Please select your page

Омбудсман и заменици омбудсмана

Покрајинског омбудсмана бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине двотрећинском већином гласова укупног броја посланика, док заменике омбудсмана бира простом већином гласова укупног броја посланика, на предлог омбудсмана. Кандидата за омбудсмана може предложити најмање 30 посланика или скупштински одбор надлежан за питања организације и рада управе. Мандат омбудсмана траје шест година и на исту функцију омбудсман може бити биран највише два пута узастопно.

Покрајински омбудсман има четири заменика, од којих три специјализована који се бирају за област права националних мањина, права детета и равноправност полова, док је један заменик задужен за област опште надлежности. Најмање по један од заменика бира се из реда мање заступљеног пола и припадника националних мањина. Мандат заменика омбудсмана траје шест година и на исту функцију заменик може бити биран највише два пута узастопно.

Заменица за равноправност полова - Снежана Кнежевић

Снезана Кнезевиц 250x250

Снежана Кнежевић је бирана за заменицу Покрајинског заштитиника грађана - омбудсмана за равноправност полова 16. јуна 2017. године.

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду, а правосудни испит је положила у Београду.

На место заменице Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана дошла је са места заменице Правобраниоца Града Новог Сада, на коју функцију је постављена од стране Скупштине Града Новог Сада децембра 2014. године. На функцију заменице Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада први пут је постављена одлуком Скупштине Града Новог Сада 2008. године.

Од 1993. године до избора за заменицу Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада била је запослена у Градској управи града Новог Сада где је обављала стручно-правне послове у различитим секретаријатима и службама.

Од 1994. године је редован полазник Копаоничке школе природног права, учесник је бројних саветовања из области различитих грана права.

Била је предавач на И ЕЛСА семинару у оквиру пројекта ''ХУМАН РИГХТС'' ''Насиље над децом'' и поседује ЕЛСА диплому за изузетан допринос пројекту предавањем на тему ''Вршњачко насиње – Алексин закон''.

Завршила је основну обуку за посредника-медијатора.

Рођена је у Сенти 1964. године, живи у Новом Саду, удата је и мајка је троје деце.