Please select your page

Јанос Орос 250x250

Јанош Орос, заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, изабран 12. октобра 2017. године.
Рођен 6. новембра 1958. године у Новом Саду од оца Мађара и мајке Словакиње.
Основно и средњошколско образовање завршио на мађарском језику. На новосадском Правном факултету дипломирао 1981. године. Радио у Покрајинском комитету за међународну сарадњу, а пре избора на ову функцију преко двадесет година у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. У четири мандата био помоћник покрајинског секретара задужен за остваривање права националних мањина. Објавио више ауторских текстова на ову тему и одржао предавања у земљи и иностранству. Бави се преводилаштвом, судски тумач је за мађарски језик. Објавио Српско-мађарски и Мађарско-српски речних правних и управних термина. Говори енглески. Ожењен је, живи у Новом Саду.


Омбудсман Зоран С. Павловић, фото

Проф. др Зоран С. Павловић је на функцију покрајинског заштитника грађана - омбудсмана ступио 1. децембра 2016. године као редовни професор и шеф Кривичноправне катедре Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду.

Каријеру је започео као дипломирани правник и судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду, да би 1991. године положио и правосудни испит. Након две године у адвокатури, осам година је био заменик Општинског јавног тужиоца у Новом Саду. Заменик новосадског Окружног јавног тужиоца постаје 2002. године, да би 2004. године постао прво Окружни јавни тужилац, а потом и руководилац Канцеларије специјалног тужиоца за организовани криминал, односно његов заменик у Новом Саду.

Уз учешће на бројним стручним и научним скуповима у земљи и иностранству, ангажман на пројектима Министарства правде и Министарства за науку, као и чланство у тиму за израду предлога Нацрта Закона о кривичном поступку 2006. године, током своје академске каријере објавио је више од педесет научних и стручних радова из области кривичног материјалног, кривичног процесног, међународног кривичног, међународног приватног и међународног јавног права, као и две монографије и два уџбеника у области теорије права, криминологије са виктимологијом и кричног процесног права. Члан је Хашке академије за међународно право и Виктимолошког друштва Србије.

Ожењен је, отац двоје деце.


Анико Сиркова смалл

Анико Ширкова је за заменицу Покрајинског омбудсмана изабрана 11. децембра 2015. године.

Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду.

Радила је у Општинској управи општине Сента на разним административно-правним пословима до 1991. године, а након тога је била десет година запослена у бројним ранијим организационим облицима Пореске управе.

Децембра 2004. године постављена је за секретарку Скупштине општине Сента, а од 2008. до 2010. године била је на дужности заменика председника општине Сента, а након тога је изабрана за  председницу општине Сента.

Од јула 2012. године до избора за заменицу Покрајинског омбудсмана је била председница Скупштине општине Сента.

Рођена је 1960. године у Сенти, мајка двоје пунолетне деце.


Омбудсман Драгана Ћорић, фото

Доц. др Драгана Ћорић


Анико Сиркова смалл

Јована Ђурић је за заменицу Покрајинског омбудсмана изабрана 16. децембра 2021. године.

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду.

Од 2006. године радила је у Окружном суду у Новом Саду, а након реформе правосуђа у Вишем суду у Новом Саду до септембра 2010. године. Након тога радила је у Компанији „Агрожив“ а.д Житиште у периоду од 2011. године до 2014. године.

Од фебруара 2016. године уписала се у Адвокатску комору Војводине и иста се све до избора за заменицу Покрајинског омбудсмана бавила адвокатуром.

Рођена је 1984. године у Новом Саду, удата.