Please select your page

Омбудсман Драгана Ћорић, фото

Доц. др Драгана Ћорић


Јанос Орос 250x250

Јанош Орос, заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, изабран 12. октобра 2017. године.
Рођен 6. новембра 1958. године у Новом Саду од оца Мађара и мајке Словакиње.
Основно и средњошколско образовање завршио на мађарском језику. На новосадском Правном факултету дипломирао 1981. године. Радио у Покрајинском комитету за међународну сарадњу, а пре избора на ову функцију преко двадесет година у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. У четири мандата био помоћник покрајинског секретара задужен за остваривање права националних мањина. Објавио више ауторских текстова на ову тему и одржао предавања у земљи и иностранству. Бави се преводилаштвом, судски тумач је за мађарски језик. Објавио Српско-мађарски и Мађарско-српски речних правних и управних термина. Говори енглески. Ожењен је, живи у Новом Саду.


Снезана Кнезевиц 250x250

Снежана Кнежевић је бирана за заменицу Покрајинског заштитиника грађана - омбудсмана за равноправност полова 16. јуна 2017. године.

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду, а правосудни испит је положила у Београду.

На место заменице Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана дошла је са места заменице Правобраниоца Града Новог Сада, на коју функцију је постављена од стране Скупштине Града Новог Сада децембра 2014. године. На функцију заменице Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада први пут је постављена одлуком Скупштине Града Новог Сада 2008. године.

Од 1993. године до избора за заменицу Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада била је запослена у Градској управи града Новог Сада где је обављала стручно-правне послове у различитим секретаријатима и службама.

Од 1994. године је редован полазник Копаоничке школе природног права, учесник је бројних саветовања из области различитих грана права.

Била је предавач на И ЕЛСА семинару у оквиру пројекта ''ХУМАН РИГХТС'' ''Насиље над децом'' и поседује ЕЛСА диплому за изузетан допринос пројекту предавањем на тему ''Вршњачко насиње – Алексин закон''.

Завршила је основну обуку за посредника-медијатора.

Рођена је у Сенти 1964. године, живи у Новом Саду, удата је и мајка је троје деце.


Анико Сиркова смалл

Јована Ђурић је за заменицу Покрајинског омбудсмана изабрана 16. децембра 2021. године.

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду.

Од 2006. године радила је у Окружном суду у Новом Саду, а након реформе правосуђа у Вишем суду у Новом Саду до септембра 2010. године. Након тога радила је у Компанији „Агрожив“ а.д Житиште у периоду од 2011. године до 2014. године.

Од фебруара 2016. године уписала се у Адвокатску комору Војводине и иста се све до избора за заменицу Покрајинског омбудсмана бавила адвокатуром.

Рођена је 1984. године у Новом Саду, удата.


Милан Дакиц 250x250

Милан Дакић, дипломирани правник, рођен је у Београду 08. септембра 1978. године, живи у Новом Саду. Од јуна 2010. године до јуна 2017. године запослен у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману на радним местима стручног сарадника за међународне односе, стручног сарадника и самосталног стручног сарадника за заштиту људских права и самосталног саветника на пословима за поступање по притужбама. Учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре.