Please select your page

Јанос Орос 250x250

Јанош Орос, заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, изабран 12. октобра 2017. године.
Рођен 6. новембра 1958. године у Новом Саду од оца Мађара и мајке Словакиње.
Основно и средњошколско образовање завршио на мађарском језику. На новосадском Правном факултету дипломирао 1981. године. Радио у Покрајинском комитету за међународну сарадњу, а пре избора на ову функцију преко двадесет година у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. У четири мандата био помоћник покрајинског секретара задужен за остваривање права националних мањина. Објавио више ауторских текстова на ову тему и одржао предавања у земљи и иностранству. Бави се преводилаштвом, судски тумач је за мађарски језик. Објавио Српско-мађарски и Мађарско-српски речних правних и управних термина. Говори енглески. Ожењен је, живи у Новом Саду.


Омбудсман Зоран С. Павловић, фото

Проф. др Зоран С. Павловић је на функцију покрајинског заштитника грађана - омбудсмана ступио 1. децембра 2016. године као редовни професор и шеф Кривичноправне катедре Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду.

Каријеру је започео као дипломирани правник и судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду, да би 1991. године положио и правосудни испит. Након две године у адвокатури, осам година је био заменик Општинског јавног тужиоца у Новом Саду. Заменик новосадског Окружног јавног тужиоца постаје 2002. године, да би 2004. године постао прво Окружни јавни тужилац, а потом и руководилац Канцеларије специјалног тужиоца за организовани криминал, односно његов заменик у Новом Саду.

Уз учешће на бројним стручним и научним скуповима у земљи и иностранству, ангажман на пројектима Министарства правде и Министарства за науку, као и чланство у тиму за израду предлога Нацрта Закона о кривичном поступку 2006. године, током своје академске каријере објавио је више од педесет научних и стручних радова из области кривичног материјалног, кривичног процесног, међународног кривичног, међународног приватног и међународног јавног права, као и две монографије и два уџбеника у области теорије права, криминологије са виктимологијом и кричног процесног права. Члан је Хашке академије за међународно право и Виктимолошког друштва Србије.

Ожењен је, отац двоје деце.


Анико Сиркова смалл

Јована Алексић је за заменицу Покрајинског омбудсмана изабрана 16.децембра 2021.године.

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду.

Од 2006. године радила је у Окружном суду у Новом Саду, а након реформе правосуђа у Вишем суду у Новом Саду до септембра 2010.године. Након тога радила је у Компанији „Агрожив“ а.д Житиште у периоду од 2011.године до 2014.године.

Од фебруару 2016.године уписала се у Адвокатску комору Војводине и иста се све до избора за заменицу Покрајинског омбудсмана бавила адвокатуром.

Рођена је 1984.године у Новом Саду, неудата.


Анико Сиркова смалл

Анико Ширкова је за заменицу Покрајинског омбудсмана изабрана 11. децембра 2015. године.

Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду.

Радила је у Општинској управи општине Сента на разним административно-правним пословима до 1991. године, а након тога је била десет година запослена у бројним ранијим организационим облицима Пореске управе.

Децембра 2004. године постављена је за секретарку Скупштине општине Сента, а од 2008. до 2010. године била је на дужности заменика председника општине Сента, а након тога је изабрана за  председницу општине Сента.

Од јула 2012. године до избора за заменицу Покрајинског омбудсмана је била председница Скупштине општине Сента.

Рођена је 1960. године у Сенти, мајка двоје пунолетне деце.


Снезана Кнезевиц 250x250

Снежана Кнежевић је бирана за заменицу Покрајинског заштитиника грађана - омбудсмана за равноправност полова 16. јуна 2017. године.

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду, а правосудни испит је положила у Београду.

На место заменице Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана дошла је са места заменице Правобраниоца Града Новог Сада, на коју функцију је постављена од стране Скупштине Града Новог Сада децембра 2014. године. На функцију заменице Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада први пут је постављена одлуком Скупштине Града Новог Сада 2008. године.

Од 1993. године до избора за заменицу Градског јавног правобраниоца Града Новог Сада била је запослена у Градској управи града Новог Сада где је обављала стручно-правне послове у различитим секретаријатима и службама.

Од 1994. године је редован полазник Копаоничке школе природног права, учесник је бројних саветовања из области различитих грана права.

Била је предавач на И ЕЛСА семинару у оквиру пројекта ''ХУМАН РИГХТС'' ''Насиље над децом'' и поседује ЕЛСА диплому за изузетан допринос пројекту предавањем на тему ''Вршњачко насиње – Алексин закон''.

Завршила је основну обуку за посредника-медијатора.

Рођена је у Сенти 1964. године, живи у Новом Саду, удата је и мајка је троје деце.