Please select your page

SISTEMATIZACIJA I ORGANIZACIJA

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zašttitnika građana - ombudsmana (PDF-1.4MB)


 

 

Organizaciona struktura 12-01-2021