Please select your page

SISTEMATIZACIJA I ORGANIZACIJA

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Ppokrajinskog zašttitnika građana - ombudsmana (PDF-5.0MB)


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana (14.01.2020.) (PDF-1.7MB)


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana (12.01.2021.) (PDF-1.7MB)

Organizaciona struktura 12-01-2021