Please select your page

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби Покрајинског зашттитника грађана - омбудсмана (PDF-1.4MB)


 

 

Организациона структура 12-01-2021