Please select your page

Ombudsman i zamenici ombudsmana

Pokrajinskog ombudsmana bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika, dok zamenike ombudsmana bira prostom većinom glasova ukupnog broja poslanika, na predlog ombudsmana. Kandidata za ombudsmana može predložiti najmanje 30 poslanika ili skupštinski odbor nadležan za pitanja organizacije i rada uprave. Mandat ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju ombudsman može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Pokrajinski ombudsman ima četiri zamenika, od kojih tri specijalizovana koji se biraju za oblast prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, dok je jedan zamenik zadužen za oblast opšte nadležnosti. Najmanje po jedan od zamenika bira se iz reda manje zastupljenog pola i pripadnika nacionalnih manjina. Mandat zamenika ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju zamenik može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Zamenik za zaštitu prava nacionalnih manjina

Janos Oros 250x250

Janoš Oros, zamenik pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina, izabran 12. oktobra 2017. godine.
Rođen 6. novembra 1958. godine u Novom Sadu od oca Mađara i majke Slovakinje.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio na mađarskom jeziku. Na novosadskom Pravnom fakultetu diplomirao 1981. godine. Radio u Pokrajinskom komitetu za međunarodnu saradnju, a pre izbora na ovu funkciju preko dvadeset godina u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. U četiri mandata bio pomoćnik pokrajinskog sekretara zadužen za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Objavio više autorskih tekstova na ovu temu i održao predavanja u zemlji i inostranstvu. Bavi se prevodilaštvom, sudski tumač je za mađarski jezik. Objavio Srpsko-mađarski i Mađarsko-srpski rečnih pravnih i upravnih termina. Govori engleski. Oženjen je, živi u Novom Sadu.