Please select your page

Омбудсман и заменици омбудсмана

Покрајинског омбудсмана бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине двотрећинском већином гласова укупног броја посланика, док заменике омбудсмана бира простом већином гласова укупног броја посланика, на предлог омбудсмана. Кандидата за омбудсмана може предложити најмање 30 посланика или скупштински одбор надлежан за питања организације и рада управе. Мандат омбудсмана траје шест година и на исту функцију омбудсман може бити биран највише два пута узастопно.

Покрајински омбудсман има четири заменика, од којих три специјализована који се бирају за област права националних мањина, права детета и равноправност полова, док је један заменик задужен за област опште надлежности. Најмање по један од заменика бира се из реда мање заступљеног пола и припадника националних мањина. Мандат заменика омбудсмана траје шест година и на исту функцију заменик може бити биран највише два пута узастопно.

Заменик за заштиту права националних мањина

Јанос Орос 250x250

Јанош Орос, заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, изабран 12. октобра 2017. године.
Рођен 6. новембра 1958. године у Новом Саду од оца Мађара и мајке Словакиње.
Основно и средњошколско образовање завршио на мађарском језику. На новосадском Правном факултету дипломирао 1981. године. Радио у Покрајинском комитету за међународну сарадњу, а пре избора на ову функцију преко двадесет година у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. У четири мандата био помоћник покрајинског секретара задужен за остваривање права националних мањина. Објавио више ауторских текстова на ову тему и одржао предавања у земљи и иностранству. Бави се преводилаштвом, судски тумач је за мађарски језик. Објавио Српско-мађарски и Мађарско-српски речних правних и управних термина. Говори енглески. Ожењен је, живи у Новом Саду.