Please select your page

Публикације

2015: Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа

Насловна страна публикацијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као независан и самосталан орган који штити права грађана од повреда органа управе, спроводи образовне, истраживачке и промотивне активности у цилју заштите и унапређења лјудских права грађана и грађанки, у 2015. години посебну пажњу посветио је улози жена и уклјучивању родне перспективе у област ванредних ситуација и одрживог развоја. Активности су спроведене у оквиру пројекта „Родна равноправност и ванредне ситуације“ уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (УН Wомен) која нас је и подстакла де се упустимо у прикуплјање података о овој недоволјно познатој теми која се наметнула током поплава које су 2014. године захватиле велики део Србије.

У овој публикацији приказани су резултати наших анализа и разговора са свима који су уклјучени, или који могу бити уклјучени у предстојеће промене законског оквира. Ови резултати могу бити коришћени приликом промене праксе планирања и одлучивања о ванредним ситуацијама на свим нивоима у погледу примене принципа родне равноправности и бити од користи не само стручној, него и широј јавности, али и читавој заједници.