Please select your page

Publikacije

2015: Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa

Naslovna strana publikacijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao nezavisan i samostalan organ koji štiti prava građana od povreda organa uprave, sprovodi obrazovne, istraživačke i promotivne aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava građana i građanki, u 2015. godini posebnu pažnju posvetio je ulozi žena i uključivanju rodne perspektive u oblast vanrednih situacija i održivog razvoja. Aktivnosti su sprovedene u okviru projekta „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije“ uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) koja nas je i podstakla de se upustimo u prikupljanje podataka o ovoj nedovoljno poznatoj temi koja se nametnula tokom poplava koje su 2014. godine zahvatile veliki deo Srbije.

U ovoj publikaciji prikazani su rezultati naših analiza i razgovora sa svima koji su uključeni, ili koji mogu biti uključeni u predstojeće promene zakonskog okvira. Ovi rezultati mogu biti korišćeni prilikom promene prakse planiranja i odlučivanja o vanrednim situacijama na svim nivoima u pogledu primene principa rodne ravnopravnosti i biti od koristi ne samo stručnoj, nego i široj javnosti, ali i čitavoj zajednici.