Please select your page

Publikacije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana dokumentuju pojedine aktivnosti institucije i nude njena, kao i iskustva drugih institucija, organizacija i pojedinaca/ki u različitim oblastima ostvarivanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava. Kao i u slučaju istraživanja, pojedine publikacije Pokrajinskog zaštitnika građana -  ombudsmana bile su među prvima u Republici Srbiji i AP Vojvodini koje su se na specifičan način bavile nekom od oblasti ili načina institucionalne zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Analiza izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjinaNacionalni saveti nacionalnih manjina uvedeni su u pravni sistem naše zemlje usvajanjem Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina  na sednici Savezne Skupštine SRJ održanoj 26. februara 2002. godine. Prema članu 19. pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati nacionalne savete radi ostvarivanja prava na samoupravu u oblasti upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, informisanja i kulture. Savet predstavlja nacionalnu manjinu u ovim oblastima i učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz ovih oblasti, te osniva ustanove iz ovih oblasti. Propisano je da će organi države, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave prilikom odlučivanja o takvim pitanjima zatražiti mišljenje saveta, te da se deo ovlašćenja iz pomenutih oblasti može poveriti savetima s tim da će država obezbediti finansijska sredstva potrebna za vršenje ovih nadležnosti.  Predviđeno je da će se izborna pravila o izboru nacionalnih saveta regulisati zakonom, a da će do donošenja tog zakona nacionalne savete birati skupštine elektora nacionalnih manjina. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je u svojim prelaznim odredbama utvrdio samo ko može da bude elektor (a to su savezni i republički poslanici i poslanici u skupštinama autonomnih pokrajina koji su na te funkcije izabrani zbog svoje pripadnosti nacionalnoj manjini, ili koji se izjašnjavaju kao pripadnici manjine i govore jezik manjine; odbornici koji pripadaju nacionalnoj manjini, a izabrani su u jedinicama lokalne samouprave u kojima je manjinski jezik u službenoj upotrebi;  svaki građanin koji se izjašnjava kao pripadnik nacionalne manjine i njegovu kandidaturu podrži najmanje sto pripadnika nacionalne manjine sa biračkim pravom, ili ga kandiduje jedna nacionalna organizacija ili udruženje nacionalne manjine), dok su ostala izborna pravila utvrđena pravilnikom Saveznog ministarstva nacionalnih i etničkih zajednica. Prilikom raspodele mandata predviđena je primena D’Ontovog sistema.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Analiza - Izbori za nacionalne savete 2018.pdf)208: Analiza - Izbori za nacionalne savete863 kB

Zbornik-IKSIZbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (IKSI)

godina XXXVII / broj 2 / 2018


Naslovna strana publikacijePovodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i predstojećih „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama”, institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana pripremila je publikaciju Deset godina mreže „Život bez nasilja“ – na putu ka efikasnom, povezanom i usklađenom delovanju institucija u slučajevima nasilja u porodici kojom želi da predstavi način delovanja institucija, ali i podseti odgovorne organe na obaveze i ishode koji mogu da uslede zbog njihovog neadekvatnog postupanja.


Naslovna strana publikacijePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, kao nezavisan i samostalan organ koji štiti prava građana od povreda organa uprave, sprovodi obrazovne, istraživačke i promotivne aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava građana i građanki, u 2015. godini posebnu pažnju posvetio je ulozi žena i uključivanju rodne perspektive u oblast vanrednih situacija i održivog razvoja. Aktivnosti su sprovedene u okviru projekta „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije“ uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) koja nas je i podstakla de se upustimo u prikupljanje podataka o ovoj nedovoljno poznatoj temi koja se nametnula tokom poplava koje su 2014. godine zahvatile veliki deo Srbije.

U ovoj publikaciji prikazani su rezultati naših analiza i razgovora sa svima koji su uključeni, ili koji mogu biti uključeni u predstojeće promene zakonskog okvira. Ovi rezultati mogu biti korišćeni prilikom promene prakse planiranja i odlučivanja o vanrednim situacijama na svim nivoima u pogledu primene principa rodne ravnopravnosti i biti od koristi ne samo stručnoj, nego i široj javnosti, ali i čitavoj zajednici.