Please select your page

Komentari na nacrte zakona

documentPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman kao nezavisan i samostalan organ koji se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda svakog lica zajemčen ih Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, zakonom i propisima Autonomne Pokrajine Vojvodine, učestvuje u javnim raspravama prilikom donošenja zakona kojima se uređuje oblast ljudskih i manjinskih prava. Ovde možete pročitati dostavljene primedbe, predloge i sugestije na tekstove nacrta akata, upućene predlagačima.