Please select your page

Годишњи извештај

Годишњи извештај је документ који Покрајински заштитник грађана - омбудсман сваке године подноси скупштини АПВ. Извештај се скупштини АПВ упућује до 31. марта текуће године и односи се на претходну календарску годину. Садржај извештаја, рокови за његову израду и упућивање Скупштини АПВ, као и обавеза његовог објављивања у јавности регулисана је чланом 21 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману.

На захтев Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Скупштина АПВ Годишњи извештај ставља на дневни ред једне од својих седница и расправља о њему. Скупштина на основу скупштинске расправе о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана може донети одређене закључке. Важно је напоменути да Скупштина не усваја нити одобрава Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана будући да се ради о документу независне покрајинске институције у коме она износи мишљење о стању у области људских права у АП Војводини у одређеној години.

Наслов Датум креирања Погодака
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2022. годину 31 март 2023 Погодака: 2165
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2021. годину 31 март 2022 Погодака: 649
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2020. годину 31 март 2021 Погодака: 1235
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2019. годину 31 март 2020 Погодака: 1690
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2018. годину 13 март 2019 Погодака: 2899
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2017. годину 16 март 2018 Погодака: 4287
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2016. годину 09 март 2017 Погодака: 4913
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2015. годину 29 март 2016 Погодака: 6139
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2014. годину 30 март 2015 Погодака: 10775
Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2013. годину 28 март 2014 Погодака: 15510