Please select your page

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj je dokument koji Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman svake godine podnosi skupštini APV. Izveštaj se skupštini APV upućuje do 31. marta tekuće godine i odnosi se na prethodnu kalendarsku godinu. Sadržaj izveštaja, rokovi za njegovu izradu i upućivanje Skupštini APV, kao i obaveza njegovog objavljivanja u javnosti regulisana je članom 21 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu.

Na zahtev Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Skupština APV Godišnji izveštaj stavlja na dnevni red jedne od svojih sednica i raspravlja o njemu. Skupština na osnovu skupštinske rasprave o Godišnjem izveštaju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana može doneti određene zaključke. Važno je napomenuti da Skupština ne usvaja niti odobrava Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana budući da se radi o dokumentu nezavisne pokrajinske institucije u kome ona iznosi mišljenje o stanju u oblasti ljudskih prava u AP Vojvodini u određenoj godini.