Please select your page

Za ODRASTANJE! - Bez medijske i političke zloupotrebe

Udruženje Prijatelji dece Srbije pokrenulo je kampanju za ODRASTANJE! – Bez medijske i političke zloupotrebe, koja ima za cilj prevenciju zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe, te edukacije najšire javnosti o ovom problemu.

U okviru kampanje, PDS je u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom izdao i publikaciju "Deca i mediji - Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe, Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba" kojom želimo da otvorimo dijalog na ovu važnu temu, kao i da unapredimo zaštitu dečjih prava u ovoj oblasti.

Ovom prilikom nastala je i platforma decaimediji.com gde najšira javnost može da se informiše o problemu zloupotrebe, te prijavi zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe.


Platforma "Deca i mediji"

Platforma "Deca i mediji"


Centar za prava deteta

Centar za prava deteta baner