Please select your page

Za ODRASTANJE! - Bez medijske i političke zloupotrebe

Udruženje Prijatelji dece Srbije pokrenulo je kampanju za ODRASTANJE! – Bez medijske i političke zloupotrebe, koja ima za cilj prevenciju zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe, te edukacije najšire javnosti o ovom problemu.

U okviru kampanje, PDS je u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom izdao i publikaciju "Deca i mediji - Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe, Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba" kojom želimo da otvorimo dijalog na ovu važnu temu, kao i da unapredimo zaštitu dečjih prava u ovoj oblasti.

Ovom prilikom nastala je i platforma decaimediji.com gde najšira javnost može da se informiše o problemu zloupotrebe, te prijavi zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe.


PRAVO NA PARTICIPACIJU DECE

Centar za prava deteta je sproveo projekat "Pravo deteta da se njegov glas čuje“, finansiran od strane Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.


U okviru ovog projekta objavljene su publikacije, u čijoj izradi je učestvovao i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, putem kojih će deca moći da se upoznaju sa svojim pravima. Posebno je istaknuto njihovo pravo na participaciju, da mogu slobodno da izraze svoje mišljenje u sistemima pravosuđa, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i da dobiju druge relevantne informacije u ovim oblastima koje ih se tiču i koje im mogu biti od značaja.


Pripremljene publikacije možete da pogledate na linkovima:

TVOJA PRAVA - ŠKOLATVOJA PRAVA - ZDRAVLJETVOJA PRAVA - ALTERNATIVNO STARANJETVOJA PRAVA - SUD - KADA TVOJI RODITELJI NE ŽIVE ZAJEDNO

WEB APLIKACIJA

Ukoliko vam je lakše možete se sa svojim pravima upoznati putem web aplikacije na stranici www.tvojaprava.cpd.org.rs


Platforma "Deca i mediji"

Platforma "Deca i mediji"


Centar za prava deteta

Centar za prava deteta baner