Please select your page

Напуштени објекти опасни по грађане

саопстење рив

Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  указује на чињеницу да у Граду Новом Саду постоје бројни напуштени грађевински објекти чије привођење намени није могуће због дуготрајних поступака у вези са нерешеним имовинско правним односима. Због лошег стања у ком се налазе, ови објекти представљају опасност по здравље и живот грађана.

Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману се 26. јануара 2015. године у име Скупштине станара неколико зграда у Улици Алексе Шантића обратио И. Б. из Новог Сада. Станари се жале на то да су им људска права угрожена због тога што станују у близини напуштеног и небезбедног стамбено-пословног објекта. Објекат о коме је реч изграђен је 1993. године, али ни до данас није усељен, нити је у међувремену одржаван. Осим што са њега отпадају делови фасаде и тиме нарушавају безбедност грађана, овај објекат се користи и као јавни тоалет, услед чега долази до изливања отпадних садржаја на јавну површину. У објекту се накупила и знатна количина смећа, практично мала депонија, са које се шире непријатни мириси, а која представља и могући извор заразе. Око објекта се налазе отворени, незаштићени шахтови који представљају опасност за све пролазнике, а нарочито за децу која похађају регистровану предшколску установу у његовој непосредној близини.

Поступајући у оквиру својих овлашћења да прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и да обавештава надлежне органе и ширу јавност о кршењу људских права, Покрајински заштитник грађана - омбудсман упутио је захтев Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада за достављање информација о томе које мере су предузете од стране Грађевинске и  Комуналне инспекције и Комуналне полиције у циљу уклањања уочених неправилности. Да ли је у раду органа Градске управе дошло до пропуста Омбудсман ће моћи да утврди тек након добијања изјашњења надлежних органа.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман  указује и на то да одлагање решавања питања оваквих објеката, односно одуговлачење поступака у вези са њима штети и јавном интересу, а што се, између осталих, огледа и на примеру Радничког универзитета.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак